AVSNITT 9

Fördjupningsgrupper i matematik – samtal med Cecilia Eriksson

I det nionde avsnittet går vi mer praktiknära och samtalar om vilka möjligheter som finns att arbeta med fördjupningsgrupper, i skolan regi och nära integrerat med ordinarie skolverksamhet, för att stimulera och utmana högpresterande och särskilt begåvade matematikelever. Vi har nöjet att diskutera detta med Cecilia Eriksson, speciallärare i matematik i årskurs 4–6 samt forskarstuderande vid Uppsala universitet inom naturvetenskapens didaktik. Samtalet tar utgångspunkt i en artikel publicerad i Nämnaren 2016 ”Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan” och det utvecklingsarbete som Cecilia varit involverad i sedan dess.

Cecilia är för övrigt medförfattare till texten om det ämnesdidaktiska  stödet i matematik i Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever. Cecilia ingår också i Stockholms stads nätverk som arbetar för att utveckla undervisning för särskilt begåvade elever.

Cecilia finner inspiration till sina uppgifter bland annat i Känguruproblemen och uppgifterna för Högstadiets matematiktävling.

 

 

 

Mattetalanger