Nyhetsbrev 6, november 2015

Med flygande start in i 2016

Ett händelserikt år är snart till ända och vi kan med glädje se att uppmärksamheten kring frågor om talangfulla och särskilt begåvade elever har intensifierats. Det är härligt att se att flera kommuner under året tagit steg framåt i arbetet med att stödja särskilt begåvade elever. En kommun som tagit ett jättekliv är Simrishamn, där man anställt en förstelärare med fokus på de särskilt begåvade eleverna. Då försteläraren, Ola Olsson, undervisar i matematik och naturvetenskap kommer vi att återkomma och rapportera om hans arbete under 2016. Men redan nu kan du läsa om initiativet på Mattetalangers mediasidor.

På DN.ÅSIKT pågår i dagarna en debatt om huruvida en speciell skolform för särskilt begåvade elever är den bästa lösningen. Åsikterna är starka och varierade. Hur tänker du kring dessa inlägg? Tag några minuter och gå in och läs och begrunda vad som sägs. Du hittar länken via Mattetalangers aktuella händelser.

Flera lärare har under året hört av sig till Mattetalanger med en önskan om att kunna ställa frågor till och diskutera med andra lärare om t.ex. hur de kan organiserar sin undervisning för särskilt begåvade elever, arbeta med kontakten med föräldrar till särskilt begåvade elever och skapa samarbeten skolor emellan. Vi har därför beslutat att på försök skapa ett öppet diskussionsforum för lärare. Innan lanseringen vill vi köra en testperiod, då forumet kommer att vara slutet. Vi söker därför matematiklärare på grund- och gymnasieskolor som vill vara med och forma och testköra forumet under nästa års inledande månader. Visst låter det intressant! Skicka ett mail med din intresseanmälan till Mattetalanger där du anger namn, vilka årskurser du undervisar och vilken skola du arbetar på.

Skolverkets stödmaterial är ett av årets viktigaste bidrag inför svenska skolors arbete med särskilt begåvade elever. Detta material kommer att uppmärksammas under Mattebiennalen 2016. Det finns ytterligare bidrag på Mattebiennalen som lyfter fram samma tema – Hva er evnerike elever og hvordan kan de behivene disse eleverna ha tillrettelegges?, Att utveckla elevers särskilda förmåga och intresse för matematik – i praktiken och Begåvade elever i matematikklassrummet är några exempel. Är ni på plats så tag chansen att delta på dessa pass.

Men det har även börjat hända mer saker i våra grannländer. I Danmark har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, precis givit ut en text om insatser för högt begåvade barns trivsel och ämnesmässiga utveckling i skolan. Ni hittar texten på Mattetalangers litteratursidor. I Norge pågår just nu ett arbete med att ta fram en text till ett underlag för regeringsbeslut gällande åtgärder för ”evenerike” barn. Rapporten förväntas vara klar inför hösten 2016.

Under det gångna året har vi fått nöjet att möta många lärare och skolledare som påbörjat satsningar för särskilt begåvade elever. Det är alltså med stort hopp och förväntning som vi ser fram emot nästa års utvecklingsarbete med dessa stjärnor till barn och ungdomar. Stjärnor som fortsätter att lysa långt efter advent.

Tack för detta året.

Med önskningar om en glimrande advent, jul och nyår.

Linda och Eva

Mattetalanger