Litteratur med utmanande matematikproblem

Litteratur på svenska

Alseth, B., Røsseland, M., Nordberg, G., Kirkegaard, H, Arnås, A-C. (2008) Pixel. Stockholm: Natur och kultur

Berglund, D. (2005). Problemlösning är # 1. Stockholm: Liber förslag AB.

Berglund, L. (2009). Tal och mönster. Lund: Studentlitteratur.

Chapovalova, V. & Svensson, E. (2013). Matematisk Utflykt – 40 problem med eleganta lösningar. Stockholm: GML Förlag.

Chapovalova, V. (2017). Populära problem. Stockholm: Liber AB.

Eriksson, S. (2013). Matematik del I. Bearbetad av L. Gombrii. Läs mer här.

Eriksson, S. (2013). Matematik del II. Bearbetad av L. Gombrii. Läs mer här.

Flognman, C. (2011). Fermiproblem och klassrumskultur. Nämnaren nr. 3, ss. 27-29, 62-63. Göteborg: NCM

Gennow, S. & Wallby, K. (2010). Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).

Hagland, K. H., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem – inspiration till variation. Malmö: Liber AB

Häggblom, L. & Hartikainen, S. (2007). Tänk och Räkna. Malmö: Gleerups.

Ilmavirta, R. & UUs-Leponiemi, T. (2023). Utmaning 1. Mitt i prick matematik.  Nacka: Majemaförlaget AB.

Ilmavirta, R. & UUs-Leponiemi, T. (2023). Utmaning 2. Mitt i prick matematik.  Nacka: Majemaförlaget AB.

Ilmavirta, R. & UUs-Leponiemi, T. (2023). Utmaning 3. Mitt i prick matematik.  Nacka: Majemaförlaget AB.

Karlsson, I-M. & Petersson, U. (2011). Hur många katter finns det på Hasslö? Nämnaren nr. 3, ss. 30-31. Göteborg: NCM

Larsson, M. (2007). 32 Rika problem i matematik. Malmö: Liber AB

Livstedt, S. (2007). Tankenötter. Kluriga problem och hjärngympa. Falun: ScandBook

Olsson, I. & Forsbäck, M. (2011). Matte Eldorado. Stockholm: Natur och Kultur.

Olsson, I. & Johansson, C. (2014). Matte utmaning 4. Stockholm: Natur och Kultur.

Olsson, I. & Johansson, C. (2015).  Matte utmaning 5. Stockholm: Natur och Kultur.

Palbom, A. & Wigzell, A. (2007). Maximatik. Stockholm: Natur och Kultur.

Petersson, H. (2013). Problemlösningens grunder. Matematisk metodik. Lund: Studentlitteratur. Rekommenderas för gymnasieelever, för lärarstudenter och lärare.

Petersson, H. (2017). Undersökande matematik. Differentierad problemlösning. Lund: Studentlitteratur. Rekommenderas för gymnasieelever, för lärarstudenter och lärare.

Pólya, G. (2005). Problemlösning. En handbok i rationellt tänkande av G. Ploya. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Pöhls, V. (2007). 88 nya mattenötter- finn lösningarna på mattegåtor av olika svårighetsgrad. Jönköping: Brain Books AB.

Stangroom, J. (2009). Einsteins gåta. Logiska problem och huvudbry som håller hjärnan igång. Stockholm: Norstedts.

Ufnarovski, V, Wikström, F. & Madjarova, J. (2016). Mathematical Buffet. Lund: Studentlitteratur.

Vaderlind, P. (2006). Vaderlinds specialblandning: Sudoku, Kakuro och andra rutiga tankelekar. Stockholm: Telegram Bokförlag.

Vaderlind, P. (2021). Matematiska utmaningar. En kurs i problemlösning. Lund: Studentlitteratur. Rekommenderas för gymnasieelever, för lärarstudenter och lärare. OBS! Ny upplaga med ytterligare matematikområden inkluderade. 

Vaderlind, P. (2011). 100 + 2 kluringar. Lund: Gleerups.

Vaderlind, P. (2010). 100 + 1 kluringar. Lund: Gleerups.

Vaderlind, P. (2010). Kluringar 1. Lund: Gleerups.

Vaderlind, P. (2010). Kluringar 2. Lund: Gleerups.

Vaderlind, P. (2010). Kluringar 3. Lund: Gleerups.

Zander, P. J. (2023). Komplexa tal och funktioner med komplex variabel. Lettland: Livonia Print. Ett häfte för gymnasieelever. Lämpligt för en specialiseringskurs eller inför ett gymnasiearbete i matematik.  

Litteratur på engelska

McKellars utmanande matematikböcker riktade till tjejer, ex:

McKellar, D. (2010).  Math doesn´t suck.  Se en film om författaren till denna bok

Art of Problemsolving har samlat utmanande matematikböcker för allt från grade 3 och uppåt, ex:

Lehoczky, S. & Rusczyk, R. the Art of Problem Solving, Volume 1: the Basics.

Rusczyk, R. & Lehoczky, S. the Art of Problem Solving, Volume 2: and Beyond.

Batterson, J. & Rogers, S. Beast Academy 3A.

Batterson, J. & Rogers, S. Beast Academy 3B.

Batterson, J. & Rogers, S. Beast Academy 3C.

Batterson, J. & Rogers, S. Beast Academy 3D.

Mattetalanger