Nyhetsbrev 2, februari 2015

Uppmärksamma särskilt begåvade matematikelever!

Redan inne en bra bit in i februari månad och full fart på skolarbetet. Vad passar då inte bättre än lite tips om smått och gott som kan göra arbetet med att uppmärksamma våra underbart utmanande matematikelever bättre.

Se och diskutera en film!

Tillsammans med sju kommuner tog Statens kommuner och landsting förra året fram en handlingsplan för hur ett arbeta med att uppmärksamma särskilt begåvade elever skulle kunna planeras. Handlingsplanen finns sedan tidigare att finna på Mattetalangers hemsida. Nu finns även en film där en skolutvecklare och en skolledare presenterar detta arbete. Filmen kan med fördel användas för att initiera arbetet med att ta fram en handlingsplan i din kommun.

Ta del av en lokalt utvecklad handlingsplan!

Karlshamn är en av de kommuner där man valt att skriva en särskild handlingsplan för elever från F-9 med fallenhet i matematik. Denna handlingsplan finns nu på Mattetalangers hemsida. Planen kan vara intressant att ta del av eftersom den är kort skriven, men ändå ger skolledare och lärarlag stöd i sitt arbete. Vi bör inte vara rädda för att skapa handlingsplaner med risk för att de inte är färdiga eller allomfattande. Handlingsplaner bör ses som levande dokument som årligen bör uppdateras. Så det är bara att köra igång arbetet.

Låt elevernas synas i media!

Det finns många sätt att uppmärksamma elever med särskild begåvning även utanför klassrummet. Nu har produktionsbolag på TV visat intresse för dessa elever. Mastiff utvecklar just nu ett TV-program där de letar efter barn som tycker om att visa upp och utmana sina särskilda förmågor. Ni hittar kontaktuppgifterna på Mattetalangers hemsida.

Utan att göra någon värdering av den ovan nämnda produktionen så ser vi det ändå som viktigt att särskilt begåvade elever får uppmärksammas även i media. Har du ett radioprogramsklipp, ett tidningsutdrag, några facebooksidor eller annat intressant material, stort som smått, där särskilt begåvade matematikelever lyfts fram så tar vi tacksamt emot dessa tips för vidare spridning.

Skapa matteklubbar!

Det har startat ännu en matteklubb för särskilt begåvade matematikelever. Denna gång är det under ledning av Elisabet Mellroth på Karlstads universitet som elever på mellan- och högstadiet får arbeta med matematisk problemlösning. På Mattetalangers hemsida finns en länk till projektet. Det finns säkert fler liknande projekt på gång runt om i landet. Hör av er om dessa.  

Låt elever få tävla i matematik!

I denna månad lanseras även en ny matematiktävling – Mattematchen – för elever i årskurs 1-4. Det är en onlinetävling för hela klassen där entusiasm är det som räknas och belönas. På Mattetalangers hemsida hittar ni information om denna och många andra matematiktävlingar. Det märks att intresset för matematiktävlingar är stort. Tidigare i veckan fick vi på Mattetalanger en förfrågan om vi inte kunde starta upp ytterligare en tävling – Sigma5 – för elever i årskurs 5. Eftersom vi inte har möjlighet till detta för vi förfrågan vidare. Är du intresserad av att starta upp en Sigma5 tävling? Varför inte?! Klart du kan!

Med önskningar om en riktigt skön promenad i februarisolen.

Hälsningar Linda och Eva

Mattetalanger