Nyhetsbrev 5, september 2015

Nätverka för inspiration och samarbete!

September månad är här och regndropparna glittrar som små pärlor i spindelnäten. Varje liten droppe är fascinerande i sig, men tillsammans bildar de något hänförande. Den lilla droppen skulle kunna symbolisera dig – med alla dina tankar om och allt ditt engagemang i matematik och matematikundervisning. Säkert fängslande i sig. Men genom att nätverka med andra med passion för samma frågor skapas något än större. Det ger kraft till fortsatt arbete, det ger inspiration till utveckling och det ger personlig njutning att få dela sina idéer och upplevelser med andra som är lika entusiastiska.

Dessa rader sammanfattar vad många gymnasielärare uttrycker efter att de deltagit på Kleindagarna på Institut Mittag Leffler. Under tre intensiva dagar får lärarna fortbildning i matematik och tillsammans utarbetar de sedan matematiklektioner anpassade för gymnasieskolan. Projektet är så lyckat att det utökats till tre omgångar per år. Och nu är det dags att anmäla sig till januaris Kleindagar. Är du gymnasielärare så tag möjligheten och skicka in en anmälan! Mer info hittar du på mattetalangers hemsida.

Då Kleindagarna blivit en så uppskattad fortbildningsinsats för gymnasielärare undersöker nu huvudarrangörerna Svenska Kommittén för Matematikutbildning (SKM) möjligheten att införa Kleinerdagar för högstadielärare. Om eller när projektet sjösätts så informerar vi om det på vår hemsida.

Även elever med särskilt intresse för matematik behöver få lite extra kickar ibland. Just nu är anmälan till Sonja Kovalevskydagarna öppen. Under två intensiva dagar i Lund får två gymnasieelever från varje skola möjlighet att bara njuta matematik med andra likasinnade. Har du några särskilda elever i åtanke så se till att göra en anmälan.

Några dagar runt höstlovet har matematikintresserade högstadieelever möjlighet att delta i en förberedelsekurs inför Högstadiets Matematiktävling. Kursen ges över internet och välkomnar elever från hela landet. Mer info om denna kurs såväl som Sonja Kovalevskydagarna finns på hemsidan.

Blickar vi utanför Sveriges gränser så ser vi att det finns ett växande intresse för internationella utbyten vad det gäller talangutveckling. Exempelvis finns det Nordiska Talangnätverket som för många svenskar varit okänt trots att det funnits i över tre år. En viktig uppgift för nätverket är att hitta forum för att underlätta för skolor att komma i kontakt med varandra för att skapa utvecklande miljöer för talangfulla eller särskilt begåvade elever. För att öka kännedomen om såväl det Nordiska Nätverket som om spännande projekt som pågår i Norden, planeras nu en websida där informationen kommer att samlas. Mattetalanger håller ögonen öppna inför lanseringen.

Ha det gott i höstrusket

Hälsningar Linda och Eva

Mattetalanger