Litteratur och film

Vill du läsa eller se mer om talanger och särbegåvningar, om matematiska förmågor, vilka möjligheter som finns att stödja och stimulera elever med intresse för matematik samt exempel på utmanande matematikproblem? I listan nedan finns litteratur indelad i olika kategorier beroende på ditt intresse och dina frågeställningar. Nederst hittar du en länk till filmtips.

Matematikspecifik forskningslitteratur

Generell forskningslitteratur

Matematikspecifik populärvetenskaplig litteratur

Generell populärvetenskaplig litteratur

Litteratur med utmanande matematikproblem

Filmtips

Mattetalanger