FÖRELÄSNINGAR PÅ MÖJLIGHETERNAS DAG 2022

Förmiddagens pass som behandlade differentierad undervisning gavs av Cecilia Christiansen, flerfaldigt prisbelönt matematiklärare, läromedelsförfattare, lärare på lärarutbildning och en föreläsare som genom åren drar fulla hus på matematikbiennaler.

Regualdetri  och Rörliga bilder av Cecilia Christiansen

Under eftermiddagens pass lyfte Helena Olá, head of Buisness Support System på Ericsson i Karlskrona, ett samhälls-/näringslivsperspektiv om behovet av att låta elever tidigt få  utveckla sin fulla potential i programmering.

Samhälls-/närlingslivsperspektiv av Helena Ola

Om du har några frågor när det gäller ovanstående presentation eller samverkan med Ericson på något sätt går det bra att kontakta anders.bornstedt@ericsson.com

Vidare presenterade Cecilia Kilhamn goda exempel på hur man kan arbeta med programmering i grundskolans olika stadie för att få progression i lärandet. Cecilia är forskare i ett projekt som handlar om kopplingen mellan algebra och programmering i skolans matematikundervisning.  Hon är även mellanstadielärare med erfarenheter från såväl grundskola som gymnasium och en uppskattad medarbetare på NCM.

Programmering i grundskolan av Cecilia Kilhamn

Eftermiddagen avslutades med att representanter från två olika kommuners förvaltningar, Karlskrona respektive Växjö, presenterade hur de just nu arbetar med nya insatser för särskilt begåvade elever.

Karlskrona kommun av Gerd Blivik

Växjö kommun av Åsa Kämpe, Fredrik Elingfors och Åsa Tarstad

Mattetalanger