Skolverksamheter

Allt fler skolor skapar särskilda insatser för att utveckla en mer utmanande undervisning för särskilt begåvade elever eller elever som lätt uppnår kunskapskraven. Nedan finner du länkar till skolor med spetsutbildning i matematik på såväl grundskola som gymnasieskola. Du finner därefter ytterligare skolor som på ett aktivt sätt arbetar för en anpassad undervisning för elever som har potential för att lära mer.

Nationella spetsutbildningar

En av de nationellt etablerade satsningarna för särskilt begåvade matematikelever är spetsutbildningarna. Dessa utbildningar riktar sig mot elever på såväl grundskolans senare år, som på gymnasiet,  Här erbjuds elever fördjupade och breddade studier inom matematik. Genom skolornas samarbete med lokala gymnasie- respektive högskolor/universitet erbjuds eleverna att även läsa gymnasiekurser respektive högskolekurser i matematik.

Spetsutbildningar i matematik på gymnasiet

Spetsutbildningar i matematik på grundskolan

Andra skolor med särskilda satsningar för särskilt begåvade matematikelever

Lugnets skola i Hammarby sjöstad är ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever. Skolan erbjuder extralektioner i bild och har speciella undervisningsgrupper i engelska, svenska och matematik.

Växthuset skola i Mölndal har ett litet extra fokus på särskild begåvning, med en lärare som har extra avsatt tid avsatt för att arbeta med särskilt begåvade elever och frågor som rör särskild begåvning. Kontaktperson på skolan timmy.burchard@pysslingen.se

Malmö Borgarskola erbjuder kommunens grundskolelever, åk5-9, att vara med i en matteklubb som erbjuder utmanande matematikuppgifter. För gymnasielever bedrivs på skolan en matematikgrupp där det erbjuds fördjupade, breddade och accelererade studier i matematik. Varje vecka erbjuds också tävlingsmatematikträffar där innehållet går utöver de nationella kurserna i matematik. I början av läsåret erbjuder de även ett matematikläger för sina elever. Läs mer om lägrets upplägg och ta del av exempel på uppgifter i talteori respektive kombinatorik. Notera att en del av uppgifterna är egenkonstruerade och en del är hämtade från andra källor. Kontaktperson på skolan Svetlana.Iantchenko@malmo.se

 

 

Mattetalanger