Välkomna till podden Mattetalanger!

Tanken är att ni varje månad ska kunna ta del av ett nytt samtal med inspirerande personer här. Under fria former diskuteras frågor, utmaningar och möjligheter gällande särskild matematikbegåvning och särskilt matematikbegåvade elevers situation.

12 april 2021

Presentation av podden Mattetalanger och lite om oss  – Linda och Eva – som ansvarar för den

16 april 2021

Avsnitt 1 Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever – med Linda och Eva

Poddens första avsnitt tar avstamp i Skolverkets stödmaterial som kom ut 2015. Inledningsvis presenteras innehållet i all korthet och därefter följer en diskussion om hur vi, Linda och Eva, upplevde utmaningen och glädjen med att tillsammans med många andra engagerade personer arbeta fram manuset och hur vi tänker kring användningen och spridningen av stödmaterialet. Vi samtalar också om andra erfarenheter i relation till ämnet. Avsnittets sida finner ni här.

Onsdagen den 12 maj länkar vi här till det andra avsnittet.

I det andra avsnittet lyfter vi en diskussion om hur en kommun kan åstadkomma en väl fungerande storskalig implementering av fortbildnings- och organisationsstrategier som i förlängningen ska komma särskilt begåvade elever till del i undervisningen. I detta avsnitt har vi förmånen att få samtal med Attila Szabo och vi utgår ifrån Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever.

 

 

Mattetalanger