Välkomna till podden Mattetalanger!

Under fria former diskuteras här frågor, utmaningar och möjligheter gällande särskild matematikbegåvning och särskilt matematikbegåvade elevers situation. Tanken är att ni varje månad ska kunna ta del av ett nytt samtal med inspirerande personer. Vi som bjuder in till dessa samtal är

Linda Mattsson

Bild Eva Pettersson
Eva Pettersson

12 april 2021

Presentation av podden Mattetalanger och lite om oss  – Linda och Eva – som ansvarar för den

16 april 2021

Avsnitt 1 Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever – med Linda och Eva

Poddens första avsnitt tar avstamp i Skolverkets stödmaterial som kom ut 2015. Inledningsvis presenteras innehållet i all korthet och därefter följer en diskussion om hur vi, Linda och Eva, upplevde utmaningen och glädjen med att tillsammans med många andra engagerade personer arbeta fram manuset och hur vi tänker kring användningen och spridningen av stödmaterialet. Vi samtalar också om andra erfarenheter i relation till ämnet. Avsnittets sida finner ni här.

13 maj 2021

Avsnitt 2 Stockholms stads handlingsplan – samtal med Attila Szabo del 1  och del 2

I det andra avsnittet lyfter vi en diskussion om hur en kommun kan åstadkomma en väl fungerande storskalig implementering av fortbildnings- och organisationsstrategier som i förlängningen ska komma särskilt begåvade elever till del i undervisningen. I detta avsnitt har vi förmånen att få samtal med Attila Szabo och vi utgår ifrån Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever. Avsnittets sida finner ni  länkat här.

23 juni 2021

Avsnitt 3  Elever som snabbare når kunskapskraven   – samtal med Åsa Sjöwall del 1 och del 2

I det tredje avsnittet diskuteras delar av skolverkets rapport Elever som snabbare når kunskapskraven samt kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket bedömt kan komma att behövas för att stödja och stärka skolors arbete med elever i grund- och gymnasieskolan som har lätt att nå kunskapskraven.  I detta avsnitt delar undervisningsrådet Åsa Sjöwall varmt med sig av sin kompetens och sina erfarenheter. Avsnittets sida finner ni länkat här.

8 oktober 2021

Avsnitt 4 Erfarenheter från elitskolor i USA – samtal med Charlotta Nord del 1 och del 2

I detta avsnitt får vi ta del av erfarenheter från en mamma, Charlotta Nord, vars fyra barn gått fyra år på elitskolor i Palo Alto i USA. Skolorna som barnen gått på tillhör de högst rankade i Kalifornien, någon till och med bland de främsta i landet. Eleverna på dessa skolor har i de allra flesta fall mycket hög socioekonomisk bakgrund och skolorna har resurser utöver de vanliga. Kanske kan vi ändå lära av och inspireras av dessa elitskolor? Avsnittets sida finner ni länkat här.

Mattetalanger