Välkomna till podden Mattetalanger – nu även på Spotify, Apple m.fl.

Under fria former diskuteras här frågor, utmaningar och möjligheter gällande särskild matematikbegåvning och särskilt matematikbegåvade elevers situation. Tanken är att ni varje månad ska kunna ta del av ett nytt samtal med inspirerande personer. Vi som bjuder in till dessa samtal är

Linda Mattsson

Bild Eva Pettersson
Eva Pettersson

12 april 2021

Presentation av podden Mattetalanger och lite om oss  – Linda och Eva – som ansvarar för den

16 april 2021

Avsnitt 1 Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever – med Linda och Eva

Poddens första avsnitt tar avstamp i Skolverkets stödmaterial som kom ut 2015. Inledningsvis presenteras innehållet i all korthet och därefter följer en diskussion om hur vi, Linda och Eva, upplevde utmaningen och glädjen med att tillsammans med många andra engagerade personer arbeta fram manuset och hur vi tänker kring användningen och spridningen av stödmaterialet. Vi samtalar också om andra erfarenheter i relation till ämnet. Avsnittets sida finner ni här.

13 maj 2021

Avsnitt 2 Stockholms stads handlingsplan – samtal med Attila Szabo del 1  och del 2

I det andra avsnittet lyfter vi en diskussion om hur en kommun kan åstadkomma en väl fungerande storskalig implementering av fortbildnings- och organisationsstrategier som i förlängningen ska komma särskilt begåvade elever till del i undervisningen. I detta avsnitt har vi förmånen att få samtal med Attila Szabo och vi utgår ifrån Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever. Avsnittets sida finner ni  länkat här.

23 juni 2021

Avsnitt 3 Elever som snabbare når kunskapskraven – samtal med Åsa Sjöwall del 1 och del 2

I det tredje avsnittet diskuteras delar av skolverkets rapport Elever som snabbare når kunskapskraven samt kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket bedömt kan komma att behövas för att stödja och stärka skolors arbete med elever i grund- och gymnasieskolan som har lätt att nå kunskapskraven.  I detta avsnitt delar undervisningsrådet Åsa Sjöwall varmt med sig av sin kompetens och sina erfarenheter. Avsnittets sida finner ni länkat här.

8 oktober 2021

Avsnitt 4 Erfarenheter från elitskolor i USA – samtal med Charlotta Nord del 1 och del 2

I detta avsnitt får vi ta del av erfarenheter från en mamma, Charlotta Nord, vars fyra barn gått fyra år på elitskolor i Palo Alto i USA. Skolorna som barnen gått på tillhör de högst rankade i Kalifornien, någon till och med bland de främsta i landet. Eleverna på dessa skolor har i de allra flesta fall mycket hög socioekonomisk bakgrund och skolorna har resurser utöver de vanliga. Kanske kan vi ändå lära av och inspireras av dessa elitskolor? Avsnittets sida finner ni länkat här.

27 januari 2022

Avsnitt 5  Utmanande undervisning för högpresterande elever- samtal med Ulrika Rosengren del 1, del 2 och del 3

I femte avsnittet av podden Mattetalanger samtalar med Ulrika Rosengren utredare vid Skolinspektionen och ansvarig för rapporten ”Utmanande undervisning för högpresterande elever – kvalitetsgranskning på gymnasieskolans naturvetenskapliga program” som ligger till grund för samtalet och som Skolinspektionen presenterade i slutet av 2018. Samtalets kärna rör hur vi kan skapa förutsättningar för en gynnsam lärmiljö för högpresterande elever. Avsnittets sida finner ni länkat här.

21 mars 2022

Avsnitt 6 Fortbildning för lärare i grundskolan respektive Hur man kan införa ökade utmaningar i matematik på gymnasieskolan – samtal med Elisabet Mellroth

Podden Mattetalangers sjätte avsnitt är ett specialprogram där vi tar upp två olika teman.

I det första delavsnittet berättar Elisabet om en satsning som genomförs i Linköpings kommun, fortbildning av lärare inom grundskolan på temat särskild begåvning. Satsningen utgår från ett politiskt beslut där alla grundskolor ska representeras av minst en lärare i seminarieserien om ”Särskild begåvning i svensk grundskola”.

I det andra delavsnittet beskriver Elisabet hur hon hjälper lärarna på Sundsta- Älvkullegymnasiet att utmana sina matematikintresserade och/eller särskilt matematikbegåvade elever. Vi får exempelvis höra hur elever på estetiska programmet erbjuds undervisning även i Matematik 3b och hur elever på det Naturvetenskapliga respektive Tekniska programmet erbjuds extra fördjupning inom det ordinarie centrala innehållet för programmens matematikkurser. Avsnittets sida finner ni länkat här.

15 maj 2022

Avsnitt 7 Vad signalerar ditt förhållningssätt i matematik. Ett samtal om matematik och metodik – med Henrik Petersson

I avsnitt 7 lyfter vi frågan om huruvida ”skolmatematiken”, till innehåll och form, är det mest lämpliga erbjudandet för dessa elever om målet är att utveckla elevernas matematiska förmågor och få dem att uppleva hur det är att verkligen verka inom området matematik. Vad händer om vi istället för att gå vidare i skolmatematiken, med alla dess vardagliga tillämpningar och ofta rutinmässiga räknande, väljer att stanna upp och låter elever arbeta med och betrakta de matematiska grunder som bygger upp en matematisk teori?  Kan det vara så att sättet att arbeta i matematik är väl så viktigt som det matematikområde man jobbar med för att väcka och främja särskilt matematikbegåvade elevers intresse för matematik? Detta och mycket annat tas upp i ett samtal om matematik och metodik med matematiklektorn Henrik Petersson. Avsnittet spelades in i samband med Matematikbiennalen 2022. Avsnittets sida finner ni länkat här.

6 september 2022

Avsnitt 8 Intize´s mentorsprogram för särskilt matematikbegåvade elever – ett samtal med Linda Ekberg och Hedda Nooij

I avsnitt 8 får vi möta Linda Ekberg och Hedda Nooij som berättar om Intize´s mentorskap för särskilt begåvade eleverMentorskapet riktar sig till barn i grundskolan som behöver extra utmaning när det kommer till matematik. Syftet med initiativet är att bemöta behoven hos särskilt begåvade barn som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan och följaktligen riskerar att bli s.k. hemmasittare eller drabbas av psykisk ohälsa. 

Genom Intize träffas barnen i små grupper om 3-4 barn, där de tillsammans med en mentor, som oftast är en student från en teknisk högskola, får utforska matematikens värld. Detta innebär också att de får en chans att träffa andra i liknande situation eftersom social tillhörighet och acceptans är viktiga faktorer i särskilt begåvade barns utveckling. Tid och innehåll för träffarna bestämmer mentorn och adepterna tillsammans. Just nu deltar ungefär 110 barn och ungdomar i distansprojektet. Dessa handleds av 30 mentorer. Avsnittets sida finner ni länkat här.

Mattetalanger