Skola och fritid

På skolor, i kommuner och nationellt pågår det projekt för att på olika sätt stödja och stimulera matematiktalanger och generellt särbegåvade elever. Här beskrivs några av dem. Vi önskar naturligtvis fler startas och bedrivs, saknar du något får du gärna kontakta oss.

Handlingsplan särbegåvade elever 2014

Genom SKL:s matematiksatsning initierades 2013 ett samarbete mellan sju kommuner, Luleå, Umeå, Karlstad, Uppsala, Borås, Sollentuna och Landskrona, för att arbeta fram en gemensam handlingsplan för särbegåvade elever. Arbetsgruppens uppgift har varit att ta fram ett förslag till gemensam handlingsplan där tydliga insatser föreslås, på skolnivå samt förvaltningsnivå. Utgångspunkt för handlingsplanen är följande tre frågeställningar

  • Hur kan man identifiera särbegåvade elever
  • Hur kan man anpassa undervisningen för dessa elever
  • Ge förslag på lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal.

Våren 2014 presenterades handlingsplanen Det är genom SKL:s matematiksatsning som projektet initierats och under våren 2014 presenterades den gemensamma handlingsplanen.

Elever med fallenhet för matematik

Karlshamns kommun har matematikutvecklarna arbetat med att stödja och stimulera elever med intresse och fallenhet för matematik bland annat genom Pizzakurs. Läs mer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mattetalanger