Skolverksamheter

En av de nationellt etablerade satsningarna för särskilt begåvade matematikelever är spetsutbildningarna. Dessa utbildningar riktar sig mot elever på såväl grundskolans senare år, 15 st, som på gymnasiet, 4 st. Här erbjuds elever fördjupade och breddade studier inom matematik. Genom skolornas samarbete med lokala gymnasie- respektive högskolor/universitet erbjuds eleverna att även läsa gymnasiekurser respektive högskolekurser i matematik.

Danderyds matematikgymnasium är en av spetsutbildningarna. Ta gärna del av deras mattegodis som de delar ut varje vecka.

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg bedriver också en spetsutbildning. Läs om idén bakom programmet och dess organisation här.

Även andra skolor gör matematiksatsningar för särskilt begåvade matematikelever.

Malmö Borgarskola erbjuder kommunens grundskolelever och skolans gymnasielever fördjupade, breddade och accelererade studier i matematik. I början av läsåret erbjuder de ett matematikläger för sina elever. Läs mer om lägrets upplägg och ta del av exempel på uppgifter i talteori respektive kombinatorik. Notera att en del av uppgifterna är egenkonstruerade och en del är hämtade från andra källor.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!