Skolverksamheter

En av de nationellt etablerade satsningarna för särskilt begåvade matematikelever är spetsutbildningarna. Dessa utbildningar riktar sig mot elever på såväl grundskolans senare år, 15 st, som på gymnasiet, 4 st. Här erbjuds elever fördjupade och breddade studier inom matematik. Genom skolornas samarbete med lokala gymnasie- respektive högskolor/universitet erbjuds eleverna att även läsa gymnasiekurser respektive högskolekurser i matematik.

Även andra skolor gör matematiksatsningar för särskilt begåvade matematikelever.

Malmö Borgarskola erbjuder kommunens grundskolelever och skolans gymnasielever fördjupade, breddade och accelererade studier i matematik.

Alfaskolan i Solna har fördjupningsgrupper för elever i årskurs 3-9 som är särskilt intresserade av och talangfulla i matematik.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!