Skolutveckling

Varje dag görs finfina insatser av lärare, rektorer, personal inom elevhälsa eller förvaltning och av andra aktörer för att skapa än bättre förutsättningar för att särskilt begåvade elever ska få den anpassade undervisning och utbildning som de enligt skollagen har rätt till. Några av dessa insatser kommer oss tillkänna och vi försöker i den mån vi kan sprida information om dessa på denna sida om skolutveckling. Här kommer vi alltså att samla information om handlingsplaner, skolverksamheter, utbildningsinsatser, fortbildningar, pedagogiska lösningar och annat som beslutas om eller prövas inom skolvärlden.

Mattetalanger