Nätverk / organisationer

Här hittar du länkar till föreningar, organisationer, nätverk och bloggar som har som mål att utveckla matematisk begåvning respektive särskild begåvning i allmänhet.

Svenska kontakter

Begåvade barn: En nätportal med information om och rekommendationer gällande särbegåvning. Särkilt fokus ligger på att sprida information till föräldrar, skolpersonal och psykologer om vad de kan göra för att få upp ögonen för och ta hand om särbegåvningar.  Arbetet med portalen sker ideellt av en psykolog.

Brainchild: Brainchild är ett event för särskilt begåvade unga och deras anhöriga, där du kan lära känna andra med samma våglängd och få större självinsikt och användbara verktyg för att hantera några av de utmaningar som kommer med ett sätt att tänka som inte följer standardmallen. Brainchild är politiskt, religiöst och kommersiellt obundna (sponsring utan vinstintresse undantaget). Arrangörer är projektledare Johan Nyh, i samarbete med Filurum SverigeMensa GCP (Gifted Children Program) och Tekniska Museet.

Brainpool: En medlemsklubb för särskilt begåvade unga, 13-19 år. En plattform för att mötas, få inspiration, tänka fritt och utveckla sin fulla potential tillsammans med visionära företag. Brainpool håller föreläsningsserier och besöker olika företag.

Fattar snabbt: En hemsida som riktar sig till pedagoger och där man kan hitta konkreta uppgifter som kan utmana särskilt begåvade elever. Arbetet drivs av en lärare med finasiellt stöd från en stiftelse.

Filurum Sverige: En nätportal med information om och för särbegåvade individer. Portalen bygger vidare på tre slutna Facebook-grupper som går under namnet Filurum. Facebook-grupperna är stödgrupper för tre olika kategorier: Filurum Föräldrar (för föräldrar till särbegåvade barn), Filurum Young (för särbegåvade barn) och Filurum Pedagog (för pedagoger som har särbegåvade barn i sin undervisning).

Intize: Den ideella föreningen Intize har sedan 2015 bedrivit ett mentorskapsprogram i matematik för särskilt begåvade barn i Göteborg. Hösten 2020 har de även startat ett program på distans, som vänder sig till särskilt begåvade grundskoleelever i glesbygd. Läs mer och anmäl intresse om att få eller bli mentor på deras webbsida.

Matematiksällskapet: En ideell förening vars syfte är att främja unga matematikintresserade genom att hjälpa dem vidareutveckla sina matematiska förmågor. Matematiksällskapet arbetar främst med sociala evenemang som berör matematik på olika sätt.

Mensa Sverige: En ideell, politiskt och religiös obunden, nationell förening som ger människor med högt IQ möjlighet att få kontakt med varandra och mötas. Se särskilt deras Gifted Children Program (GCP) och deras informationsfilm om särskilt begåvade elevers skolsituation.

Nordic Network for Gifted Education (NNGE): Ett nordiskt forskningsnätverk som sammanför och stödjer forskning inom gifted education, för alla åldrar, i samtliga fem nordiska länder.  Alla som är intresserade av forskning inom området är välkomna att skriva upp sig på deras maillista och då få information om seminarier, bokutgivningar, konferenser mm.

Riksförbundet för särskild begåvning: Riksförbundet för särskild begåvning främjar särskilt begåvade barns och vuxnas intressen, och verkar för att deras behov tillgodoses i samhället. Alla är mycket välkomna som medlemmar: vuxna, barn, föräldrar, lärare, skolledare, tjänstemän, huvudmän osv.

Specialpedagogiska skolmyndigheten: SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Sedan hösten 2016 lyfter de även särskilt begåvade elevers situation i skolan.

Synaps är en svensk podcast om särskild begåvning, med fokus på barn och skola. Vad är särskild begåvning? Hur fungerar skolan i Sverige idag för särskilt begåvade barn? Finns det något vi kan förbättra?

Särbegåvning – Portalen om särbegåvade barn. På portalen har  Brainchild samlat nätresurser för att underlätta navigering bland de svenska hemsidorna som handlar om särskild begåvning.

Nordiska kontakter

Begavet med glaede: Ett danskt nätverk för personal med starka rötter inom skolvärlden, politiker, föräldrar barn och unga som arbetar utbildningspolitiskt för rätten till trivsel och stöd till alla högbegåvade barn. Nätverket opererar på en övergripande nivå för att påverka nationella rättigheter och skolsatsningar för högbegåvade barn. Medlemmar kan välja att gå med i olika fokusgrupper för att kunna påverka inom de delområden där medlemmen vill eller kan göra mest skillnad.

Gifted children Danmark: En familjeförening som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för högt begåvade barn i skola och i samhället. För att få bli medlem måste en familj ha ett barn med hög begåvning, vilket de definierat som top 5% på ett IQ test. Enligt föreningens webbsida omfattar detta ca 45 000 danska förskol- och skolbarn. På webbsidan finner man förutom tips om litteratur, mediaklipp m.m. även länkar till danska skolor som specialiserat sin undervisning för högt begåvade elever.

Krumelurebloggen: En blogg skapad av en lärare som är en av Norges mest drivande krafter för att öka och sprida kunskapen om ”evnerike barn”. Bloggen tar upp olika områden såsom t.ex.  aktuella konferenserer, vad som tas upp i media  och litteratur rörande evnerike barn. Mycket information ges även via twitter.

Lykkelige barn: En norsk föräldrarförening för anhöriga till barn som tänker snabbare än genomsnittsbarnet. Alla föräldrar som upplever att deras barn passar in på beskrivningarna som ges på sidan får bli medlemmar. På webbsidan kan man bland annat finna information om checklistor för identifiering av ”evnerike barn” och magisteruppsatser, artiklar, böcker m.m. som lyfter ämnet evnerike barn.

Internationella kontakter

European Council for High Ability (ECHA): Ett europeiskt kommunikationsnätverk som verkar för att stimulera utbytet av information mellan människor – utbildare, forskare, psykologer, föräldrar och de särskilt begåvade –  som är intresserade av särskild begåvning (high ability). De anordnar bland annat varje år en konferens. De har också tagit fram ett förslag på hur ett europeiskt nätverk för talangutveckling skulle kunna se ut. Sveriges kontaktperson är Elisabet Mellroth.

International Group for Mathematical Creativity and Giftedness: En internationell forskargrupp som arbetar för spridning av forskning om särskilt begåvade och kreativa matematikelever.

 

Mattetalanger