Praktiknära konferenser/ kompetensutvecklingsinsatser

Som lärare, speciallärare, skolledare eller skolpolitiker kan det vara värdefullt att kompetensutvecka sig för att öka sin förmåga att se och bemöta särskilt begåvade matematikelever. Nedan finner ni exempel på konferenser och utbildningar som går att del av.

Kleindagarna, Under Kleindagarna samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på världsledande Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet. Som gymnasielärare kan man ansöka om att få delta. Kleindagarna arrangeras tre gånger per år, i juni, augusti och i januari.

Matematikbiennalen 2016: Sedan många år tillbaka har det på matematikbiennalen funnits möjlighet att ta del av föreläsningar som tar upp frågor såsom vilka de särskilt begåvade matematikeleverna är, hur vi kan inspirera dessa elever och vilka utmaningar som vi som lärare bör komma över. Håll utkik på nästa biennals program.

Möjligheternas dag, en konferens för vuxna och en aktivitetsdag för barn och ungdomar 6-19 år. Gavs för första gången i Karlskrona den 9 januari 2017.

Nordiskt talangkonferens, en (årlig) konferens om särskild begåvning som anordnas av det Nordiska Talangnätverket med ledamöter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Konferensen har hållits i Danmark, Finland och Sverige, och skall 2020 äga rum i Norge. Sveriges representanter är Linda Mattsson, BTH, och Pia Rehn Bergander, SPSM.

Specialpegagogik i förskolan, en konferens som i år innehåller en föreläsning om ”Särbegåvningar i förskolan – att bemöta och ge rätt utmaningar till barn som har brinnande kunskapstörst” av Mona Liljedahl. Konferensen äger rum 5-6 oktober 2017.

Stöd och utveckling av matematisk förmåga, 7,5 hp, Linnéuniversitetet. Distanskursen syftar till att ge insikter i hur man i en sammanhållen klass kan arbeta med elever med särskild förmåga och fallenhet för matematik. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper i matematik. Kursen riktar sig till lärare som undervisar inom förskola, grundskola och gymnasium.

Utmanande problemlösning, 7,5 hp, Stockholms universitet(SU). Kursen riktar sig till alla i samhället som är intresserade av matematik och som tycker om att lösa problem och anta utmaningar.  Nedan listas några uppenbarligen tänkbara (men inte begränsade till) målgrupper:

  • skol- och i synnerhet gymnasieelever
  • lärare i alla skolor som vill fortbilda sig eller höja kompetensnivå
  • universitetsstudenter/forskare, t ex i naturvetenskaper, civilingenjörsprogram, teknik, nationalekonomi, företagsekonomi förutom matematik
  • personer som är verksamma i näringslivsforskning och utveckling

Kursen kan läsas helt på distans och det är fritt att läsa kursen även om du inte önskar tentera och ta ut högskolepoäng. Materialet till kursen har blivit en bok Matematiska utmaningar skriven av Paul Vaderlind och utgiven av Studentlitteratur.

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!