Nordisk talangkonferens

I augusti 2019 stod Sverige och BTH för första gången värd för det Nordiska talangnätverkets konferens där deltagarna mötte föreläsare,  från såväl Sverige som våra grannländer, med mångåriga erfarenheter av arbete med särskilt begåvade barn och elever.

Konferensens tema var Framtidens skola för särskilt begåvade elever, en skola där kunskap om särskild begåvning samt anpassning av undervisningsstöd till särskilt begåvade elever är en naturlig del av all skolverksamhet.

Under konferensen behandlades särskild begåvning ur olika perspektiv och inom olika  ämnen. Exempelvis fokuserade en av föreläsningarna hur vi kan möta behoven hos barn och elever som är särskilt begåvade och samtidigt har någon form av funktionsvariation (2E, twice exceptional). Ett annat föredrag lyfte hur vi kan skapa goda samarbeten och möten mellan skolpersonal och föräldrar till särskilt begåvade barn. I ett tredje pass gavs exempel på hur vi organisatoriskt kan utforma stadie- och skolformsövergripande undervisning för särskilt begåvade elever. Det gavs även en föreläsning riktad specifikt mot förskoleverksamheten. Vidare gavs fina exempel på aktiviteter för särskilt begåvade elever från våra grannländer.

Nedan finner ni presentationerna från de olika föredragshållarna

Läs också gärna det utdrag från regleringsbrevet, gällande ”Elever som snabbare når kunskapskraven”, som Skolverket informerade om.

 

 

Mattetalanger