Upptäck mattepotentialen i eleverna

Att matten är viktig och att vi alla behöver hjälpas åt för att skapa en positiv utveckling för svensk matematik är självklart. Av naturliga skäl hamnar fokus oftast på de svagare eleverna. Men för att öka bredden och intresset för matte i skolan krävs att vi också fångar upp ungdomar med särskild fallenhet och intresse för matematik.

Läs vidare