Forskning

Under de senaste åren har svensk forskning kopplad till talang- och begåvningsutveckling i matematematik vuxit sig allt starkare. Här finner du information om såväl pågående som tidigare bidrag inom området.

I Sverige sker det även forskning om särbegåvning som inte nödvändigtvis är knuten till just matematikämnet. Det är framför allt Roland Persson som drivit detta fält framåt och du kan läsa mer om hans forskning, och om särbegåvning i allmänhet, på hans hemsida.  

Mattetalanger