Avsnitt 4 Erfarenheter från elitskolor i USA

I detta avsnitt får vi ta del av erfarenheter från en mamma, Charlotta Nord, vars fyra barn gått fyra år på elitskolor i Paolo Alto i USA. Skolorna som barnen gått på tillhör de högst rankade i Kalifornien, någon till och med de främsta i landet. Eleverna på dessa skolor har i de allra flesta fall mycket hög socioekonomisk bakgrund och skolorna har resurser utöver de vanliga. Kanske kan vi ändå lära av och inspireras av dessa elitskolor?

I samtalet lyfts bland annat hur skolorna fokuserade på ”just right” individuell nivå gällande såväl undervisning som läxor; möjligheten att delta i undervisning på olika nivåer genom hela skolsystemet; elevernas möjlighet att röra sig mellan olika nivåer i undervisningen; den höga tron på att alla elever kan om de kämpar hårt; fördelen med lärares kunskaper om nyanländas kursplaner i hemlandet; samarbete med intilliggande universitet (Stanford) …

Mattetalanger