Mattecoach – även för särskilt begåvades frågor

Mattecoach är en tjänst på nätet där elever får hjälp med matematik online av studenter som läser pedagogik, matematik och nätcoachning.  Mattecoachen ger inte direkta svar på frågan utan ger välavvägda frågor till svar för att hjälpa eleven fram på egen hand. Tjänsten är gratis och användaren är helt anonym. Här kan alla elever, även särskilt begåvade, ställa frågor om matematik som känns utmanande. Öppettiderna är måndag till torsdag 17:00-20:00. Läs mer på mattecoach.se.