Det ska bli lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

I den proposition som nu läggs fram föreslår regeringen att elever som behöver utmanas mer i undervisningen lättare ska kunna få läsa på en högre nivå i sin ordinarie skola. Det ska vara enklare för elever att få läsa gymnasieämnen redan i grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Regeringen föreslår också att elever i gymnasieskolan som behöver extra utmaningar ska kunna få genomföra utbildningen i snabbare takt än på tre år, som är det normala. Detta är i dag inte möjligt utan tillstånd från Skolverket.

Dessutom satsar regeringen på riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. De försöksverksamheter som finns idag föreslås bli permanenta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2024.