Mentorskap i matematik för särskild begåvade barn

Den ideella föreningen Intize bedriver ett mentorskap i matematik på distans för särskilt begåvade barn för barn i glesbygd. Tidigare har det varit en lång kölista för att få en mentor men pga att de lyckats rekrytera många nya mentorer, ser chanserna mycket goda ut att få en mentor till vårterminen om man ansöker nu. Läs mer om mentorskapet och ansök!

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som behöver extra utmaning när det kommer till matematik. Syftet med programmet är att bemöta behoven hos särskilt begåvade barn som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan och följaktligen riskerar att bli s.k. hemmasittare eller drabbas av psykisk ohälsa.

Genom Intize träffas barnen i små grupper om 3-4 barn, där de tillsammans med en mentor får utforska matematikens värld. Detta innebär också att de får en chans att träffa andra i liknande situation eftersom social tillhörighet och acceptans är viktiga faktorer i särskilt begåvade barns utveckling. Tid och innehåll för träffarna bestämmer mentorn och adepterna tillsammans.

Här kan du titta på en kort film om mentorskapet.