Danmark satsar på tidig identifiering av och stödinsatser för högt begåvade elever

Den 29 oktober 2021 ingick man på Børne-og undervisningsminsteriet i Damnark en politisk överenskommelse – Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem – som ska bidra till en starkare utvärderingskultur i grundskolan och skapa transparens i proven för elever, föräldrar och lärare.

I överenskommelsen lyfts vikten av tidig identifiering av och stödinsatser för högt begåvade elever upp:

”Styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, herunder også de højt begavede elever. Følgende sammenhængende indsatser skal styrke den tidlige identifikation af højt begavede elever:

Hvis der opleves tegn på, at eleven er højt begavet, foretager læreren en helhedsvurdering. Disse elever skal tilbydes en screening af høj begavelse via en tjekliste i 1. klasse, dog med mulighed for at udskyde den til 2. klasse. 

De elever, som gennem tjeklisterne, og hvis der ellers i ekstraordinære tilfælde viser indikationer på høj begavelse, skal i indskolingen tilbydes en intelligenstest. 

Testens resultater danner sammen med øvrig viden om eleven grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, herunder med fokus på undervisningsdifferentiering, valg af undervisningsmaterialer, brug af holddannelse mv. og eventuelt særlige indsatser for at imødekomme elevens udfordringer.

For at understøtte skolernes arbejde igangsættes en vejledningsindsats i Børne- og Undervisningsministeriet, herunder om tjeklisten og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisning for elever med høj begavelse mv. ”