Alla inlägg av Linda Mattsson

Svetlanas korta presentation

Avsnitt 14 Opponering, minitävlingar och problemlösning – att väcka intresse för matematik genom variation i undervisningen – ett samtal med Svetlana Iantchenko

I Mattetalangers fjortonde poddavsnitt samtalar vi med den ödmjuka och entusiasmerande gymnasieläraren Svetlana Iantchenko om hur man kan väcka intresse för matematik genom att variera sin undervisning med bland annat opponering, olika spännande former av minitävlingar och problemlösning.  Samtalet berör också i korthet upplägget i två särskilda undervisningsgrupper, en för åk 5-9 och en för gymnasielever, för särskilt begåvade elever. I avsnittet diskuteras också konkreta undervisningsfrågor som rör exempelvis omsorgsfull elevgruppering, när och hur ofta respektive moment används under ett läsår, och vad respektive moment bidrar med i utvecklingen av elevers lärande. Avsnittets hemsida finner du här.

Mattecoach – även för särskilt begåvades frågor

Mattecoach är en tjänst på nätet där elever får hjälp med matematik online av studenter som läser pedagogik, matematik och nätcoachning.  Mattecoachen ger inte direkta svar på frågan utan ger välavvägda frågor till svar för att hjälpa eleven fram på egen hand. Tjänsten är gratis och användaren är helt anonym. Här kan alla elever, även särskilt begåvade, ställa frågor om matematik som känns utmanande. Öppettiderna är måndag till torsdag 17:00-20:00. Läs mer på mattecoach.se.

2025 står Sverige värd för två internationella konferenser inom gifted education

Den 16-18 juni, 2025, står Sverige och Karlstad universitet värd för två internationella konferenser som berör temat särskilt begåvade elever.  Den ena är knuten till European Council for High Ability (ECHA) medan den andra är knuten till International group for Mathematical Creativity and Giftedness.

Den sistnämnda konferensen har tydligt fokus mot matematik och till konferensen välkomnas såväl forskningsbidrag som bidrag från praktiken som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att det säkert finns såväl forskare som lärare runt om i Sverige som har möjlighet att skicka in ett bidrag till denna konferens. Vi vill gärna uppmuntra till detta. Om du känner att du inte vill eller kan sända in ett bidrag så kan denna konferens ändå vara mycket givande för matematiklärare. Vi vill därför uppmuntra alla intresserade matematiklärare att redan nu förbereda så att ni kan få möjlighet att åka på denna konferens.

Konferensernas hemsida finner du här. Notera att det än så länge bara finns lite information att nå här, men sidan uppdateras framöver så kika gärna in på nytt om ett par månader.

 

Ytterligare en kommun med riktlinjer för arbetet med särskilt begåvade elever

Allt fler kommuner inser vikten av att bemöta särskilt begåvade elevers behov i skolan.  En av dessa kommuner är Smedjebacken. I inslag från SVT Dalarna får vi ta del av en elevs – Maja Hööks –  respektive en specialpedagogs – Jörgen Hellmans – tankar kring kommunens nya satsning. Vidare fångar ett tredje klipp en psykologs – Anita Kullanders – ord om vad särskilt begåvad innebär.

Varför inte uppmuntra din hemkommun att arbeta för ett gott bemötande för särskilt begåvade elever i skolan? På Mattetalangers litteratursidor hittar du länkar och referenser till en mängd olika källor – vart och ett med sitt perspektiv på särskild begåvning och hur vi kan arbeta för att förbättra deras skolsituation. Läs och låt dig inspireras. En av de relativt nya texterna om särskild begåvning är Begåvning och samhälle i paradoxernas samtid, av Roland Persson.

Nytt poddavsnitt – Med passion för matematikundervisning

I vårt trettonde poddavsnitt dyker vi in i matematikklassrummet tillsammans med den flerfaldigt prisbelönta högstadieläraren Cecilia Christiansen. Under samtalet beskriver Cecilia på ett öppet, avskalat och samtidigt mycket engagerat sätt hur hennes tankar om undervisning för särskilt matematikbegåvade elever har formats genom åren som lärare. Hennes passion för såväl undervisning som ämnet matematik går inte att ta miste på, när hon generöst delar med sig av de metoder och upplägg hon arbetar med liksom det väl utvalda och strukturerade innehållet. Avsnittets sida finner du här.

Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning

Varmt välkommen till Jönköping och en konferens om särskild begåvning! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett bättre sätt kan stötta barn och elever med särskild begåvning.

Nationella och internationella talare är inbjudna till Jönköpings kommuns konferens för att ge dig en bra introduktion och inblick i området. De kommer leda föreläsningar och seminarier där du får ta del av deras erfarenheter, forskningsrön, goda exempel med mera.

Efter föreläsningarna kan du stanna kvar och mingla med deltagare och talare. Här får du chansen att dela insikter från dagen och skapa nya bekantskaper och nätverk som kan vara till nytta i ditt fortsatta arbete inom området.

Notera att det finns föreläsare som har ett särskilt intresse för vad vi kan göra för särskilt begåvade inom matematik.

Läs mer om konferensen och anmälan här.