Fritidsverksamheter

Det sker spännande matematikaktiviteter på kvällar och helger runt om i Sverige. Nedan kan ni läsa om några av dem. Allra längst ned hittar ni exempel på satsningar som görs i våra grannländer.

International Young Physicists’ Tournament (IYPT): IYPT är en fysiktävling där gymnasieelever intresserade av fysik, matematik och teknik får möjlighet att under ett år försöka lösa ett av 17 stycken öppna forskningsproblem som fortfarande är olösta. Som elev får man pröva på alla forskningens stadier, allt kryddat med en rejäl dos matematik. Detta är en utmärkt möjlighet som exempelvis gymnasiearbete.

Intize i Göteborg:  Intize bedriver sedan 2016  en ideell verksamhet för att hjälpa och utmana grundskolebarn med särskild begåvning inom matte. Åtta mentorer hjälper och utmanar barn i göteborgsområdet. Anmäl ditt intresse för att få en mentor här.

Problemlösningsläger i Linköping: Ung Vetenskapssport arrangerar sitt årliga mattelägrer i Linköping den 27-29/1. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik.

KTHs matematiska cirkel: Läsåret 2014/2015 anordnar institutionen för matematik vid KTH med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister. Här får elever komma i kontakt med annan matematik än den de möter på gymnasiet. Enligt arrangörerna öppnar det upp för att eleven ”få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt”.

Math Camp: I maj 2015 och augusti 2016 arrangerade Luleå Gymnasiskola ett matematikläger för högstadieelever i Norrbotten. Problemlösningssessioner varvades med laborationer och föreläsningar. Det finns planer för att köra ett nytt camp nästa år.

Mattekubben vid SU: Varannan vecka träffas högstadielever, och var tredje vecka träffas mellanstadieelever, för att jobba med kluriga matematikproblem. Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms matematikcentrum och Vetenskapens hus.

Matteklubben: På kvällstid anordnas träffar då talangfulla grundskoleelever i Uppslaområdet möts och jobbar med utmanande matematikproblem. Det ges även hemuppgifter. Satsningen finansieras av Uppsala kommun.

Matteklubben Tänkarna: En klubb för matteintresserade barn i åk 1-7 som ses 1-2 gånger/månad. Fokus ligger på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Det finns aktiva klubbar i Stockholm, Lund och snart även i Västerås.

Matematiksällskapets mentorsprogram: Matematiksällskapet arrangerar ett mentorsprogram på distans för elever som inte blir tillräckligt utmanade i skolan. Mentorerna har minst en masterutbildning i matematik bakom sig, och träffar eleverna minst var tredje vecka via Skype. Hösten 2015 inleds en provtermin och det finns förhoppningar om utvidgning av projektet till våren.

Matematikklubben: I Karlstad finns matematikklubben som vänder sig till elever på mellan- och högstadiet som behöver större utmaningar i matematik. Fokus ligger på matematisk problemlösning. Projektet finansieras av Ljungbergsfonden.

Mattekollo 2017: Mattekollo är ett 10 dagar långt matematik- och programmeringsläger för motiverade och särskilt begåvade ungdomar som i år slutar årskurs 6 – 9. På lägret får ungdomarna möta områden såsom tex kombinatorik, grafteori, talteori, robotik och algoritmik. För att säkerställa att deltagarna kan tillgodogöra sig innehållet på ett meningsfullt sätt kommer alla som ansöker behöva göra ett intagningsprov. Provet publiceras 15:e april. Lägret äger rum 2-12 augusti på Lillerusgymnasiet utanför Karlstad. Mattekollo ägde för första gången rum år 2016.

POMYS Europe: PROMYS Europe erbjuder ett program för utveckling av matematisk kreativitet. Elever från 16 år och uppåt, från hela Europa,  är välkomna att ansöka till deras sex veckor långa sommarläger vid Oxfords universitet. Sista ansökningsdagen för 2017 års omgång är den 19:e mars. Se flyer här och ansökningssida med uppgifter här.

Problemlösningsläger i Linköping: Ung Vetenskapssport arrangerar sitt årliga mattelägrer i Linköping den 27-29/1. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik.

Sonja Kovalevskydagarna: Sonja Kovalevskydagarna ritar sig till matematikintresserade elever som går sista året på gymnasiet. Varje gymnasieskola inbjuds att anmäla två elever till denna dag fylld  av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. Årets anmälning går ut 30:e september. Sonja Kovalevskydagarna är ett arrangemang mellan Svenska nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien och matematiska institutioner vid Sveriges universitet och högskolor.

Ung Vetenskapssport: Ung Vetenskapssport är en ideell förening vars syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för ungdomar intresserade av problemlösning. Detta görs genom träningsläger inom matematik, programmering, fysik, kemi, biologi och lingvistik samt genom andra problemlösningsinriktade event.

Utmanande matematik: Vid Stockholms Universitet ges en högskolekurs i problemlösning. Generellt riktar sig kursen till alla i samhället som är intresserade av matematik och som tycker om att lösa problem och anta utmaningar.  Även gymnasieelever är välkomna att läsa denna kurs. Kursledningen hjälper till att ordna det praktiska för gymnasieeleverna.

Satsningar i våra grannländer

Utveckling av talangcenter vid vetenskapscenter i Norge: Utdanningsdirektoraret i Norge har givit fyra vetenskapscenter i Norge uppdraget att utveckla talangcenter. Satsningen som gäller matematik och naturvetenskap påbörjades hösten 2016 och förväntas avslutas 2019.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!