Fritidsverksamheter

Det sker spännande matematikaktiviteter på kvällar och helger runt om i Sverige. Nedan kan ni läsa om några av dem. Allra längst ned hittar ni exempel på satsningar som görs i våra grannländer.

Problemlösningsläger i Linköping: Ung Vetenskapssport arrangerar sitt årliga mattelägrer i Linköping den 27-29/1. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik.

KTHs matematiska cirkel: Läsåret 2014/2015 anordnar institutionen för matematik vid KTH med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister. Här får elever komma i kontakt med annan matematik än den de möter på gymnasiet. Enligt arrangörerna öppnar det upp för att eleven ”få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt”.

Math Camp: I maj 2015 och augusti 2016 arrangerade Luleå Gymnasiskola ett matematikläger för högstadieelever i Norrbotten. Problemlösningssessioner varvades med laborationer och föreläsningar. Det finns planer för att köra ett nytt camp nästa år.

Mattekubben vid SU: Varannan vecka Ht 2016 träffas högstadielever och jobbar med kluriga matematikproblem. Satsningen finansieras av Matematiska inst. vid Stockholm universitet och Vetenskapens hus.

Matteklubben: På kvällstid anordnas träffar då talangfulla grundskoleelever i Uppslaområdet möts och jobbar med utmanande matematikproblem. Det ges även hemuppgifter. Satsningen finansieras av Uppsala kommun.

Matteklubben Tänkarna: En gång i månaden träffas särbegåvade matematikelever, mellan 9 och 12 år, för att få utmanande uppgifter och träffa likasinnade. Aktiviteterna har initierats av en föräldrargrupp I Stockholm.

Matematiksällskapets mentorsprogram: Matematiksällskapet arrangerar ett mentorsprogram på distans för elever som inte blir tillräckligt utmanade i skolan. Mentorerna har minst en masterutbildning i matematik bakom sig, och träffar eleverna minst var tredje vecka via Skype. Hösten 2015 inleds en provtermin och det finns förhoppningar om utvidgning av projektet till våren.

Matematikklubben: I Karlstad finns matematikklubben som vänder sig till elever på mellan- och högstadiet som behöver större utmaningar i matematik. Fokus ligger på matematisk problemlösning. Projektet finansieras av Ljungbergsfonden.

Mattekollo 2017: Mattekollo är ett 10 dagar långt matematik- och programmeringsläger för motiverade och särskilt begåvade ungdomar som i år slutar årskurs 6 – 9. På lägret får ungdomarna möta områden såsom tex kombinatorik, grafteori, talteori, robotik och algoritmik. För att säkerställa att deltagarna kan tillgodogöra sig innehållet på ett meningsfullt sätt kommer alla som ansöker behöva göra ett intagningsprov. Provet publiceras 15:e april. Lägret äger rum 2-12 augusti på Lillerusgymnasiet utanför Karlstad. Mattekollo ägde för första gången rum år 2016.

POMYS Europe: PROMYS Europe erbjuder ett program för utveckling av matematisk kreativitet. Elever från 16 år och uppåt, från hela Europa,  är välkomna att ansöka till deras sex veckor långa sommarläger vid Oxfords universitet. Sista ansökningsdagen för 2017 års omgång är den 19:e mars. Se flyer här och ansökningssida med uppgifter här.

Problemlösningsläger i Linköping: Ung Vetenskapssport arrangerar sitt årliga mattelägrer i Linköping den 27-29/1. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik.

Sonja Kovalevskydagarna: Sonja Kovalevskydagarna ritar sig till matematikintresserade elever som går sista året på gymnasiet. Varje gymnasieskola inbjuds att anmäla två elever till denna dag fylld  av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. Årets anmälning går ut 30:e september. Sonja Kovalevskydagarna är ett arrangemang mellan Svenska nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien och matematiska institutioner vid Sveriges universitet och högskolor.

Utmanande matematik: Vid Stockholms Universitet ges en högskolekurs i problemlösning. Generellt riktar sig kursen till alla i samhället som är intresserade av matematik och som tycker om att lösa problem och anta utmaningar.  Även gymnasieelever är välkomna att läsa denna kurs. Kursledningen hjälper till att ordna det praktiska för gymnasieeleverna.

Satsningar i våra grannländer

Utveckling av talangcenter vid vetenskapscenter i Norge: Utdanningsdirektoraret i Norge har givit fyra vetenskapscenter i Norge uppdraget att utveckla talangcenter. Satsningen som gäller matematik och naturvetenskap påbörjades hösten 2016 och förväntas avslutas 2019.