Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever

Stockholm stads utbildningsförvaltning antog i slutet av 2019 en handlingsplan för att kunna möta särskilt begåvade elever. Planen är kortfattad men ändå informativ och ger förslag på konkreta insatser. Kanske kan denna plan inspirera till arbetet i din kommun? Tag gärna del av planen här.