Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

Skolverket har nu publicerat sin senaste utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar. Följande rader finns att läsa i sammanfattningen

”Det är tydligt att det uppstår synergieffekter när elever och lärare med ett gemensamt intresse sammanförs. Det kan inte ersättas av att enstaka elever i en vanlig klass får några mer avancerade uppgifter.”

Ta del av hela rapporten här.