Alla inlägg av Eva Pettersson

Mattetalanger på matematikbiennalen 2020

I januari deltog Mattetalanger med två bidrag på matematikbiennalen i Växjö. En Föreläsning med rubriken ”Insatser för särskilt matematikbegåvade elever – vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut” och ett Kollegor emellan med rubriken ”Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever” som byggde vidare på den workshop som mattetalanger ansvarade för i mars 2019. Mer om matematikbiennalen se här

Konferens om särskild begåvning – Stockholm 30 januari 2020

Särskilt begåvade elever i grundskolan är titeln på den konferens som går av stapeln den 30 januari i Stockholm. Nedan framgår delar av programmet och mer går att läsa här.

Ur konferensprogrammet:
  • Hur upptäcka de särskilt begåvade eleverna?
  • Kartläggning av elevens kunskapsnivå för att få en tydlig bild av elevens behov av stimulans och stöd
  • Pedagogisk differentiering för att stimulera och utmana elever med särskild begåvning
  • Bemötande och förhållningssätt till barn med särskild begåvning
  • Kollegial handledning för att säkerställa att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
  • Hur skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och vårdnadshavare till barn med särskild begåvning?
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och särskild begåvning – vilka är de och vad behöver de?

Junior Academy – tävling för ungdomar 13-18 år

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har 100-årsjubileum 2019, en av aktiviteterna är tävlingen Junior Academy. Den vänder sig till nyfikna och entusiastiska problemlösare, med passion för innovation, vetenskap, teknik eller design.

Du ska ha drivkraft att lära dig mer om universum, världen och människan. Du ska också ha en vilja att hjälpa till att lösa världens mest akuta och verkliga utmaningar.

Under våren 2019 öppnar den svenska antagningen till Junior Academy.  Tillsammans med ungdomar från hela världen arbetar du med dessa utmaningar, via nätet.

 

 

För smart för skolan

Att ha särskilt lätt att lära, och brinna för att lära sig mer. Kan det någonsin vara ett problem? Ja, i skolan riskerar särskilt begåvade bli särdeles ledsna och omotiverade elever – och till och med mobbade för sin snabbtänkthet. Och att vara smartare än snittet innebär inte per automatik lysande skolresultat. Läs mer i en nyligen publicerad artikel i forskning.se

Det är en tillgång att vara särskilt begåvad!

Skolvärlden har under det senaste året uppmärksammat särskilt begåvade elever och deras situation i skolan. Nu senast genom en artikel skriven av Reija Karjalainen, författaren och konstnär och  mamma till Valle som är särskilt begåvad. Hon berättar om den berg- och dalbana det är att vara mamma till ett särskilt begåvat barn.  Hon berättar om ett oväntat och glädjande möte med sonens skolpsykolog som får henne att tro på framtiden igen. Att det ska vara en ynnest och tillgång att ha fötts med sådan gåva som särskild begåvning. Läs även övriga artiklar från Skolvärlden under media här på mattetalanger.