Alla inlägg av Eva Pettersson

Teknikåttan – hög tid att anmäla din klass!

Teknikåttan är en tävling i teknik, naturvetenskap och matematik för årskurs åtta. Teknikåttan vänder sig till skolor i hela landet och anordnas av tio svenska lärosäten. Teknikåttans mål är att eleverna ska få upp ögonen för teknik, naturvetenskap och matematik, skapa intresse och kunskap och samtidigt visa att dessa områden finns i vår omgivning och är viktiga för en hållbar framtid.

Alla tre delarna, teknik, naturvetenskap och matematik är representerade bland frågorna och matematikintresserade elever finner ofta ett intresse även för de övriga områdena.

Teknikåttans frågetävling börjar med en kvaltävling i slutet av januari där alla elever tävlar online var för sig. De bästa klasserna går vidare i regionala tävlingar på närmaste lärosäte och tävlingen avslutas i maj med en riksfinal där klasser från hela landet möts. Till både regional- och rikstävlingar bjuds hela klassen in och bjuds på eventuellt boende och resa.

Teknikåttan ordnar även tävlingen Klassuppgiften, där eleverna får arbeta mer med praktiska moment. Båda tävlingarna är fristående.

Just nu är det hög tid att anmäla din klass till kvaltävlingen!

Inspektionspodden lanserad

I mitten av december lanserade Skolinspektionen sin nya podd ”Inspektionspodden”. Ett av de avsnitt som publicerades i första omgången handlar om elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling och samtalet tar utgångspunkt i Skolinspektionens granskningar på samma tema.

Alla elever har rätt att utvecklas så långt möjligt. Hur fungerar skolan för de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling? Kan man ställa elevers behov mot varandra, de som ligger långt fram och de som inte når målen? Och vad händer med elever som saknar stimulans i skolan? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling.

Medverkar i podden gör Eva Pettersson, forskare och prorektor vid Blekinge tekniska högskola, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Ulrika Rosengren, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Ny rapport från Skolinspektionen

Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus på elever i årskurs 4, ska behålla sitt intresse för skolarbetet och ges möjlighet att nå längre.

Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, men elever som har lätt för att lära får ofta inte tillräckligt med stimulans och utmaningar av skolan för att komma längre i sitt kunnande.

Skolinspektionens nya granskning visar att hela 24 av 29 av de granskade skolorna behöver utveckla sin undervisning för att säkerställa att dessa elever får en utbildning som ger dem möjlighet att stimuleras och nå en kunskapsmässig utveckling utifrån deras förutsättningar. Granskningen har fokuserat både på lärarnas arbete och i vilken mån skolans ledning stödjer en undervisning som stimulerar dessa elever.

– Om skolan inte lyckas främja elevernas lust att lära i de tidigare årskurserna kan följderna bli stora. En understimulerad elev riskerar att bli störande i klassrummet. Bristande stimulans kan också leda till passivitet hos elever, vilket i förlängningen kan leda till att elever misslyckas i skolan, säger Ulrika Rosengren utredare på Skolinspektionen

Denna granskning visar på flera gemensamma drag med den granskning som Skolinspektionen gjorde av undervisningen för högpresterande elever i gymnasieskolan år 2018. ”Utmanande undervisning för högpresterande elever – Kvalitetsgranskning på gymnasieskolans naturvetenskapliga program” 

I båda granskningarna framkommer att även om enskilda lärare lyckas väl i sitt arbete i klassrummet stöder skolans övergripande organisation i låg grad lärarnas strävan att ge stimulans och utmaningar till dessa elever. Då finns det risk att eleverna utelämnas till enskilda lärares kompetens och engagemang. Det framgår även från båda granskningarna att dessa elever sällan synliggörs i skolans resultatuppföljningar.

Särskild begåvning – hett i media 2022

Under den senaste veckan har särskild begåvning lyfts i många olika mediala kanaler och det tycker vi naturligtvis är väldigt bra.  Vi har samlat den senaste veckans olika intervjuer och debatter nedan och de finns naturligtvis även på våra mediasidor.

SVT

28 februari

Mohammad från Kristinehamn går i sjuan – och läser avancerad gymnasiematte

Läraren Simon tog sig an särskilt begåvade eleven Mohammad

Simons tre bästa tips för att underlätta för särbegåvade elever

Berätta om dina erfarenheter av särskild begåvning under skolgången (chatt)

1 mars 2022

Forskaren saknar handlingsplan för särskilt begåvade elever i Värmland

Djurgårdsskolan i Kristinehamn: Har lyckats hjälpa särskilt begåvade barn – trots avsaknad av handlingsplan

2 mars

För Simon kändes skolan som ett fängelse

3 mars

40 miljoner till forskning om särskilt begåvade barn

Tidsskriften Elevhälsa nr 1 2022

Barnen måste få ta höjd

Högre krav kan leda till misslyckande

De bejakar lusten med ABC

Utmanande undervisning för högpresterande elever – nytt poddavsnitt med Ulrika Rosengren

I femte avsnittet av podden Mattetalanger samtalar vi med Ulrika Rosengren utredare vid Skolinspektionen och ansvarig för rapporten ”Utmanande undervisning för högpresterande elever – kvalitetsgranskning på gymnasieskolans naturvetenskapliga program”. Rapporten, som Skolinspektionen presenterade i slutet av 2018 ligger till grund för samtalet. Samtalets kärna rör hur vi kan skapa förutsättningar för en gynnsam lärmiljö för högpresterande elever. Avsnittets sida finner ni länkat här.

Mattetalanger på matematikbiennalen 2020

I januari deltog Mattetalanger med två bidrag på matematikbiennalen i Växjö. En Föreläsning med rubriken ”Insatser för särskilt matematikbegåvade elever – vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut” och ett Kollegor emellan med rubriken ”Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever” som byggde vidare på den workshop som mattetalanger ansvarade för i mars 2019. Mer om matematikbiennalen se här

Konferens om särskild begåvning – Stockholm 30 januari 2020

Särskilt begåvade elever i grundskolan är titeln på den konferens som går av stapeln den 30 januari i Stockholm. Nedan framgår delar av programmet och mer går att läsa här.

Ur konferensprogrammet:
  • Hur upptäcka de särskilt begåvade eleverna?
  • Kartläggning av elevens kunskapsnivå för att få en tydlig bild av elevens behov av stimulans och stöd
  • Pedagogisk differentiering för att stimulera och utmana elever med särskild begåvning
  • Bemötande och förhållningssätt till barn med särskild begåvning
  • Kollegial handledning för att säkerställa att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
  • Hur skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och vårdnadshavare till barn med särskild begåvning?
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och särskild begåvning – vilka är de och vad behöver de?

Junior Academy – tävling för ungdomar 13-18 år

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har 100-årsjubileum 2019, en av aktiviteterna är tävlingen Junior Academy. Den vänder sig till nyfikna och entusiastiska problemlösare, med passion för innovation, vetenskap, teknik eller design.

Du ska ha drivkraft att lära dig mer om universum, världen och människan. Du ska också ha en vilja att hjälpa till att lösa världens mest akuta och verkliga utmaningar.

Under våren 2019 öppnar den svenska antagningen till Junior Academy.  Tillsammans med ungdomar från hela världen arbetar du med dessa utmaningar, via nätet.