Föreläsningar på Möjligheternas dag 2017

Under Möjligheternas dag gavs föreläsningar inom en rad spännande områden riktade till såväl yngre åldrar (F-6) som äldre åldrar (7-9 samt gymnasiet). Information om respektive föreläsares pass samt deras presentationer finner du nedan.

Särskild begåvning – mer än hjärna! med Sten Collander

Att som elev ha en särskild begåvning i den svenska skolan innebär långt ifrån alltid bara fördelar eller en givande skoltid för eleven och dennes familj och det kan ibland också upplevas vara både svårt och frustrerande för undervisande lärare att på ett bra sätt möta elever som ”borde ha lätt för sig”. Under föredraget presenteras några utmaningar för elever med särskild begåvning samt hur lärare och annan skolpersonal kan hjälpa till att förbättra tillvaron för dessa elever.

Aktiviteter för talangfulla elever på gymnasiet med Henrik Petersson

I föredraget presenteras, och motiveras, konkreta undervisningsaktiviteter. Speciellt lyfts frågan om hur man skapar tid i undervisningen för elever som behöver utmanas.

Att starta upp en matteklubb med Valentina Chapovalova

Föreläsaren delar med sig av erfarenheterna från att leda Matteklubben i Uppsala, möjligen Sveriges största klubb för begåvade elever i matematik. Fokuset kommer ligga på hur man hittar deltagare på rätt nivå, förbereder lektioner som engagerar och bygger en verksamhet där matematiskt begåvade elever trivs

Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan med Cecilia Eriksson

Följ med på en resa från en idé om fördjupningsgrupper, till samarbete mellan speciallärare och lärare, till elevhälsa och till en naturlig del av skolans arbete för att alla elever ska möta utmaningar i en sammanhållen undervisning i grundskolan från förskoleklass till åk 9.

Talent i Danmark – State of the Art? med Nynne Afzelius

I Danmark har alle gymnasier talenttilbud, og i grundskolen kommer der stille og roligt flere og flere skoler med talenttilbud. Men hvilke tilbud er der, og hvad er erfaringerne? Inklusion/eksklusion – fordele og ulemper ved særlige skoletilbud eller talenttilbud på alle skoler belyses, og der vil blive præsenteret værktøjer til at udfordre talenter i den daglige undervisning. Præsentationen vil blive afholdt på engelsk.

Begåvade elever i matematikklassrummet med Attila Szabo

Är matematiskt begåvade elever högpresterande i matematik? Föreläsningen bygger på en forskningsöversikt och fokuserar pedagogiska metoder ämnade för matematiskt begåvade elever samt deras sociala situation. Även acceleration, nivågrupering, könsskillnader och grupparbete kommer att problematiseras.

Vi delar med oss av teoretisk bakgrund till projektet, våra arbetssätt samt något av materialet som testas och utvärderas i vårt treåriga projekt. I projektet deltar 17 stycken grundskolelärare i matematik under läsåren 2015-2016 och 2016-2017.
 
Föreläsningen bygger på en nyligen publicerad licentiatuppsats med fokus på matematiskt begåvade gymnasieelever. Under föreläsningen diskuteras olika former av motivation hos ungdomarna samt vilka erfarenheter de har av matematiskt stödjande verksamheter. 
 

Exempel på riktade verksamheter för talangfulla elever på gymnasiet med Malin Bernelf och Henrik Petersson

På Ehrensvärdska gymnasiet (Karlskrona) och på Hvitfeldska gymnasiet (Göteborg) bedriver man spetsutbildningar i matematik. I föredraget presenteras och motiveras respektive upplägg – vad finns det för skillnader respektive likheter, och vilka utmaningar finns det kopplade till att bedriva sådana här verksamheter? 

*Sten Collander, är ansvarig för Mensa Sveriges program för begåvade barn Gifted Children Program.

*Nynne Afzelius, magisterexemen i matematik, chef för det nationella naturvetenskapliga talangcentret i Danmark –  ScienceTalenter. Har startat upp och leder ett antal olika talangprogram i Danmark och har själv stor erfarenhet av undervisning för av talanger.

*Henrik Petersson, docent i matematik, koordinator för spetsutbildningen i matematik vid Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg, medförfattare till Skolverkets stödmaterial för utveckling av särskild begåvning i matematik och författare till problemlösningslitteratur i matematik.

*Valentina Chapovalova, matematiker känd från SVT:s Genikampen, mattebloggare och erfaren ledare för problemlösningsaktiviteter riktade till särskilt begåvade matematikelever.

*Cecilia Eriksson, doktorand i ämnesdidaktik, speciallärare med fokus på fördjupningsgrupper i matematik vid Alfaskolan i Solna och medförfattare till Skolverkets stödmaterial för utveckling av särskild begåvning i matematik

* Attila Szabo, doktorand i matematikdidaktik, FoU-koordinator och lektor i Stockholms stad samt läromedelsförfattare i matematik.

*Elisabet Mellroth, doktorand i pedagogiskt arbete, gymnasielärare, ansvarig för skolutvecklingsprojektet ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla” och Sveriges representant för ECHA.

*Barbro Wahn, lärare åk 1-6, Nyeds skola.

*Sofia Sköld, lärare åk 7-9, Rudsskolan.

*Helena Ingemarsson, specialpedagog åk F-3, Kronoparksskolan.

*Werner Gerholm, licentiand i matematikdidaktik, gymnasislärare Nacka gymnasium och aktuell med artikeln ”Tävling och acceleration för utveckling av matematisk förmåga.”.

*Malin Bernelf, förstelärare i matematik och koordinator för spetsutbildningen i matematik vid Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona.

Mattetalanger