Lärare? – Vi vill ha dina åsikter och ta del av dina erfarenheter!

Mattetalanger, NCM, kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill besvara den bifogade enkäten. Svaren från enkäten kommer att behandlas anonymt.

Vi hoppas att du vill medverka i detta utvecklingsarbete genom att besvara enkäten senast söndag 24 februari 2019.

Vänliga hälsningar!

Peter Nyström, NCM       Ingrid Olsson       Bodil Lövgren,  SMaL