Skolinspektionen riktar kritik och föreläggande mot skola för bristande stimulans till särskilt begåvad elev

I ett färskt beslut från Skolinspektionen  konstateras att en skola i Stockholms län inte har uppfyllt skollagens krav på att ge eleven stöd, ledning och stimulans att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Anmälan beskriver hur detta har lett till stora svårigheter i elevens skolsituation. Läs mer på Riksförbundet för särskild begåvnings blogg.