Kategoriarkiv: Okategoriserade

Matteklubben i Malmö kör återigen igång 14 januari

Är du sugen på att klura på extra utmaningar i matematik tillsammans med andra ungdomar som älskar matte? Går du i åk 5, 6, 7, 8 eller 9? Då är du himla välkommen Matteklubben på Malmö Borgarskola som kör pass varje tisdag eftermiddag, med start igen tisdagen den 14 januari kl. 15.40-16.40 i sal B210. Kontaktperson är Svetlana Iantchenko, svetlana.iantchenko@malmo.se

Varmt välkomna!

Möjligheternas dag 7 januari 2020

Efter tidigare års succéer kan NCM och BTH återigen bjuda in till

Möjligheternas dag

– för särskild begåvning i matematik

Ta chansen att utmana dig i matematikaktiviteter tillsammans med andra intresserade barn och ungdomar.

I år är temat matematisk problemlösning och vi ser fram emot spännande och intressanta diskussioner.

Vi ses tisdagen den 7:e januari 2020 på Blekinge tekniska högskola (BTH).

Dagen kommer att starta kl 10. För dig som går i åk F–3 avslutas dagen kl 14 medan du som går i åk 4–7 håller på till kl  15.

Dagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Anmälan öppnar snart här så håll utkik.

Norska regeringen uppmanar till bättre anpassning för norska elever med särskild begåvning

Norska regeringen uppmanar skolorna att bättre anpassa sin undervsining till elever med stor potential för lärande.  – Det er rom for å tilpasse undervisningen for at spesielt evnerike elever kan utnytte potensialet sitt i større grad, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Läs mer på regeringens hemsida.

Ta del av hela texten här.

Historiska perspektiv på matematik – fritt tillgänglig

Flera särskilt matematikbegåvade elever fascineras av frågor om matematik och matematisk filosofi. Att få ta del av andras tankar kring dessa områden kan skapa grogrund för många spännande diskussioner.

Det är därmed med glädje vi kan informera om att ni i detta avseende kan ta avstamp i  Anders Tengstrands betraktelser ”Historiska perspektiv på matematik”. På ett ödmjukt sätt bär författaren med oss på sin resa genom matematikhistorien. Ta gärna del av detta gedigna verk av en matematiker som tillägnat matematik- och matematikundervisningen stora delar av sitt liv.

På sidan finns även en artikel om matematik och räkning.

Presentationer från den Nordiska talangkonferensen nu tillgängliga

I augusti 2019 stod Sverige och BTH för första gången värd för det Nordiska talangnätverkets konferens där deltagarna mötte föreläsare, från såväl Sverige som våra grannländer, med mångåriga erfarenheter av arbete med särskilt begåvade barn och elever.

Konferensens tema var Framtidens skola för särskilt begåvade elever, en skola där kunskap om särskild begåvning samt anpassning av undervisningsstöd till särskilt begåvade elever är en naturlig del av all skolverksamhet.

På Mattetalangers sida för den Nordiska talangkonferensen finner ni presentationerna från konferensen.

Övningar och presentationer från det nordiska talanglägret nu fritt tillgängliga

I augusti 2019 stod Sverige och BTH för första gången värd för det Nordiska talangnätverkets talangläger. Då möttes 22 elever mellan 14 och 18 år från olika nordiska länder för att tillsammans med forskare utmanas inom artificiell intelligens och matematik. Programmering i Python stod i fokus.

Nu finns allt material som ungdomarna jobbade med fritt tillgängligt här på Mattetalangers sida om det Nordiska talanglägret.

I den svenska skolan ska ingen elev hållas tillbaka

För att högpresterande och särskilt begåvade elever ska få bättre möjligheter att nå längre i sitt lärande har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på hur skolors arbete med elever som har lätt att nå kunskapskraven kan stärkas och stödjas. I uppdraget ingår också att föreslå hur framtida spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan ska utformas.

Läs mer på regeringskansliets hemsida.

Att vara 2e i den svenska skolan

Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

Skolverket har nu publicerat sin senaste utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar. Följande rader finns att läsa i sammanfattningen

”Det är tydligt att det uppstår synergieffekter när elever och lärare med ett gemensamt intresse sammanförs. Det kan inte ersättas av att enstaka elever i en vanlig klass får några mer avancerade uppgifter.”

Ta del av hela rapporten här.