Kategoriarkiv: Okategoriserade

Att vara 2e i den svenska skolan

Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

Skolverket har nu publicerat sin senaste utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar. Följande rader finns att läsa i sammanfattningen

”Det är tydligt att det uppstår synergieffekter när elever och lärare med ett gemensamt intresse sammanförs. Det kan inte ersättas av att enstaka elever i en vanlig klass får några mer avancerade uppgifter.”

Ta del av hela rapporten här.

Nordiskt talangläger inom Artificiell Intelligens

För första gången står Sverige värd för det Nordiska talangnätverkets talangläger. Den 14-16 augusti möts elever mellan 15 och 18 år från olika nordiska länder på BTH för att tillsammans med forskare utmanas inom artificiell intelligens.

Har du någon gång känt att det är som om datorn visste vilka prylar du vill köpa vilka filmer du vill se eller när du behöver den där belöningen i datorspelet? Är du också nyfiken på hur algoritmerna och tänket bakom detta ”fenomen” fungerar? Då ska du självklart komma på detta läger där vi såväl teoretiskt som laborativt arbetar med klassificering inom AI, vilket innebär att hitta mönster i stora datamängder.

Visst låter det spännande! Sista anmälningsdagen är 1 juni. Läs mer om konferensen här.

Nordisk Talangkonferens nu i Sverige

Den 15-16 augusti äger den nordiska talangkonferensen Framtidens skola för särskilt begåvade elever rum vid Blekinge Tekniska Högskola. Konferensen är den femte i ordningen och den första i Sverige.

Konferensen riktar sig till skolledare, lärare, personal inom elevhälsa, stödteam och andra grupper av pedagogisk och stödjande personal som arbetar för att alla elever ska ha en trygg, positiv och lärorik studietid.

Föreläsarna kommer från våra nordiska länder och alla har en specialkompetens inom området särskild begåvning.

Sista anmälningsdag är 1 juni. Anmälan samt mer information om konferensen finner du här.

Varmt välkomna!

 

Skolinspektionen riktar kritik och föreläggande mot skola för bristande stimulans till särskilt begåvad elev

I ett färskt beslut från Skolinspektionen  konstateras att en skola i Stockholms län inte har uppfyllt skollagens krav på att ge eleven stöd, ledning och stimulans att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Anmälan beskriver hur detta har lett till stora svårigheter i elevens skolsituation. Läs mer på Riksförbundet för särskild begåvnings blogg.

Lärare? – Vi vill ha dina åsikter och ta del av dina erfarenheter!

Mattetalanger, NCM, kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill besvara den bifogade enkäten. Svaren från enkäten kommer att behandlas anonymt.

Vi hoppas att du vill medverka i detta utvecklingsarbete genom att besvara enkäten senast söndag 24 februari 2019.

Vänliga hälsningar!

Peter Nyström, NCM       Ingrid Olsson       Bodil Lövgren,  SMaL

Uppsalas matematiska cirkel för gymnasielever, start januari 2019

Går du på gymnasiet och fascineras av matematik? Då är du välkommen till Uppsalas matematiska cirkel vid Uppsala universitet. Under 14 pass fördelade över vårterminen får du möjlighet att utmana dig i geometriska konstruktioner på avancerad nivå. Föreläsningar växlas med problemlösningspass.

Passen äger rum måndagar 17.30-19.30 på Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Första träffen är den 14:e januari 2019. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer på Uppsala universitets hemsida.

Forskningskonferens om matematisk kreativitet och begåvning, 22-24 augusti i Hamburg

Den 22-24 augusti äger forskningskonferensen  ”the 11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG)” rum i Hamburg.  Årets tema är  “Including the Highly Gifted and Creative Students – Current Ideas and Future Directions”.

Temat har ytterligare beskrivits enligt nedan och borde vara högaktuellt för undervisning i den svenska skolan.

Positions and discussions about the importance of creativity and giftedness depend on the requirements of societies in the respective historical situations. Today the relevance of an education in mathematics as part of STEM disciplines is highly accepted. We need creative problem solvers; we need people with high mathematical potential for working on actual and future questions.

The implementation in practice of the claim to an inclusive school brings high demands. Special attention must be paid to the fact that students with high mathematical potential should be recognized and promoted in line with their needs. Students should have ample opportunity to develop their creativity.

Läs mer på konferensens hemsida.

 

Uppsala kommun och universitet satsar på elever med särskild begåvning

– Alla Uppsalas elever ska utmanas i sitt lärande. Barn med särskild begåvning hamnar tyvärr ofta i skymundan. Vi måste jobba för att både se till så att ingen elev lämnas efter i skolan och att de som behöver extra stora utmaningar får det, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Framtidsklubben GRO startar i slutet av januari och riktar sig till elever i årskurs 4-9 med särskild begåvning, som kan behöva extra stimulans för att klara av skolan på ett bra sätt. GRO tar upp frågor som hållbar teknikutveckling, framtidens matkonsumtion, klimatförändringar, smart användning av naturresurser, demokrati och rättvisa. Totalt 60 elever får chansen att behandla dessa frågor och utvecklas genom olika övningar, diskussioner, workshops, rollspel och interaktiva föreläsningar. Läs mer om satsningen här.

I Uppsala kommun ges även konsultativt stöd i handledning som rör särskilt begåvade elever. Ta del av kommunens initiativ här.