Alla inlägg av Linda Mattsson

Gratis online-föreläsning om Högbegåvade barn 27 april

Under senare år har de elever som har lätt för sig i skolan fått ökad uppmärksamhet. Samtidigt finns fortfarande stora brister i kunskap om hur dessa elevers behov bäst tillgodoses. Bristande anpassning och förståelse kan påverka barnens självbild och mående. Johanna Stålnacke ger i sin föreläsning med titeln ”Högbegåvade barn – skolgång, mående och anpassning” en kortare översikt över hur barn med hög begåvning klarar skolan och vad vi vet om sambandet mellan hög begåvning, mående och social anpassning.

Johanna Stålnacke är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och fil. dr. i psykologi. Hon arbetar som universitetslektor på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och forskar på barns utveckling av självreglering och socioemotionell kompetens. Hon har arbetat kliniskt inom den specialiserade barnpsykiatrin. Johanna är en av författarna till Skolverkets kunskapsstöd för särskilt begåvade elever.

Föreläsningen är en gratis online-föreläsning som ges via Folkuniversitetet. Ni hittar vägen till bokningen av passet här.

Nytt poddavsnitt om 2E – samtal med Pia Rehn

I poddavsnitt 10 lyfter vi utmaningar med och möjligheter för de särskilt begåvade elever som är twice exceptional (2E), dvs de elever som är särskilt begåvade och samtidigt har en eller flera funktionsnedsättningar. Med oss för att samtala om detta har vi Pia Rehn,  specialpedagog vid utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.  Pia har många strängar på sin lyra och har bland annat jobbat som lärare, lärarutbildare och talesperson för särskilt begåvade elever vid SPSM. Pia är också författare.

Samtalet utgår ifrån Pias egen bok ”När det enkla ändå blir svårt: särskilt begåvade elever med adhd och autism”. Pia beskriver inledningsvis vad 2E innebär,  hur kan man upptäcka/missa att en elev med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)är  särskilt begåvad, samt hur kan man upptäcka/missa att en särskilt begåvad elev har en NPF. Därefter går vi in på särskilda utmaningar som följer i spåren av att vara 2E.  Vi kommer in på att det i individer med 2E kan uppstå en konflikt mellan vad man kan förstå och vad man klarar av, utmaningen med de känslostormar som kan uppstå inom en 2E-individ och att möjligheten att hantera dessa kan vara mycket utmanande för individen själv. Därefter diskuterar vi hur man inom skolan kan arbeta för att stödja utvecklingen av 2E-elever. Avslutningsvis delar Pia generös med sig av sina personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med 2E.

Länken till poddavsnittet hittar du här eller där poddar finns.

Lugnets skola – ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever

Allt fler kommuner formulerar handlingsplaner och genomför förändringar i sin organisation för att finna vägar att stödja utvecklingen av särskilt begåvade elever. Som ett led i implementeringen av Stockholms stads handlingsplan har Lugnets skola i Hammarby sjöstad blivit ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever. Skolan erbjuder extralektioner i bild och har speciella undervisningsgrupper i engelska, svenska och matematik. Läs mer om skolan och vikten av tidigt stöd för särskilt begåvade elever i Pedagog Stockholm.

Kommunal handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever – Exempel från Karlskrona kommun

Alltfler kommuner formulerar handlingsplaner som inkluderar särskilt begåvade barn och elever. Karlskrona kommun beslutade i mitten av oktober att anta sin första handlingsplan för dessa barn och elever. Som inspiration till andra kommuner publicerar vi den här – Handlingsplan  – barn och elever med särskild begåvning Karlskrona 2022. Notera särskilt den tydliga ansvarsfördelningen mot slutet av planen.

Nytt poddavsnitt om fördjupningsgrupper i matematik

I det nionde poddavsnittet går vi mer praktiknära och samtalar om vilka möjligheter som finns att arbeta med fördjupningsgrupper, i skolan regi och nära integrerat med ordinarie skolverksamhet, för att stimulera och utmana högpresterande och särskilt begåvade matematikelever. Vi har nöjet att diskutera detta med Cecilia Eriksson, speciallärare i matematik i årskurs 4–6 samt forskarstuderande vid Uppsala universitet inom naturvetenskapens didaktik. Detta och alla andra poddavsnitt finner ni där poddar finns eller via denna sida.

Antagningen till Junior Academy öppen!

Nu är antagningen till vetenskapsprogrammet Junior Academy öppen. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och New York Academy of Sciences (NYAS) driver tillsammans projektet Junior Academy, som ger ungdomar en unik möjlighet att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap och teknik. Svenska ungdomar samarbetar med andra unga från hela världen för att lösa globala samhällsutmaningar.

Junior Academy erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid klura på innovativa lösningar till olika utmaningar och problem. Utmaningarna kan exempelvis vara att minska vattenförbrukningen i städer, utveckla nya former av förnybar energi eller miljövänliga byggnader. Junior Academy erbjuder ett internationellt nätverk som skapar ett fantastiskt utbyte mellan engagerade elever och vetenskapsmän.

Läs mer här. 

Vi hoppas att många av våra talangfulla tjejer och killar tar och får chansen att ansöka om medverkan. Sprid infon i alla dina kanaler.

 

Så lever jag – SVT skildrar livet för ett särskilt matematikbegåvat barn

Onsdagen den 13 april, kl. 18.45,  visar SVT barn ett avsnitt ur serien ”Så lever jag”. I onsdagens avsnitt får vi möta Malcom som är särskilt begåvad.  I sin vardag får han bland annat stöd av mentorer från Intize och i det sammanhanget får han möjlighet att träffa likasinnade.

Från programmets hemsida kan vi läsa:

”Malcom är särskilt begåvad. Han är sju år och går i tredje klass, men har matematik och svenska tillsammans med sexorna. Ibland vill andra barn sätta honom på prov med supersvåra mattetal och det tycker Malcom är kul. Det allra värsta är när skolan känns för lätt.”

Ta gärna del av detta fina porträtt av hur det kan vara att vara särskilt begåvad.

Nytt Poddavsnitt ute nu! Lyssna till ett samtal om Fortbildning för lärare i grundskolan respektive om Hur man kan införa ökade utmaningar i matematik på gymnasieskolan med Elisabet Mellroth

Nu finns äntligen ett nytt rykande hett poddavsnitt ute.  I avsnitt 6 berättar Elisabet Mellroth om såväl en fortbildning för lärare i grundskolan som hur man kan införa ökade matematikutmaningar i gymnasieskolan. Läs mer om avsnittet och vår gäst här och lyssna till vårt samtal (och alla andra spännande samtal) här.

“Global Principles for Professional Learning in Gifted Education” – från The World Council for Gifted and Talented Children

Den världsomspännande organisationen ”The World Council for Gifted and Talented Children” (WCGTC) har nyligen givit ut ett dokument som ämnar att guida beslutstagare på nationell, regional och lokal nivå i sitt arbete för att utveckla undervisning för särskilt begåvade elever. På hemsidan kan man läsa:

The World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) has released a new document, “Global Principles for Professional Learning in Gifted Education,” filled with guidance for decision-makers at the local, regional, state/provincial, and national levels. The ten principles outlined provide clear guidance on professional learning that needs to occur to ensure children and young people’s talents and potential are developed to the highest levels.

This document is intended as a tool to create positive change on behalf of gifted students locally, regionally, and globally. The principles can serve to urge educational leaders and policymakers to invest in professional learning to benefit gifted education. Policymakers should adopt policies that mandate the inclusion of gifted education in teacher education programs at national, regional, and local levels.

Ta del av hela dokumentet här och ta del av   en poster med sammanfattning av punkterna här.