Alla inlägg av Linda Mattsson

Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning

Varmt välkommen till Jönköping och en konferens om särskild begåvning! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett bättre sätt kan stötta barn och elever med särskild begåvning.

Nationella och internationella talare är inbjudna till Jönköpings kommuns konferens för att ge dig en bra introduktion och inblick i området. De kommer leda föreläsningar och seminarier där du får ta del av deras erfarenheter, forskningsrön, goda exempel med mera.

Efter föreläsningarna kan du stanna kvar och mingla med deltagare och talare. Här får du chansen att dela insikter från dagen och skapa nya bekantskaper och nätverk som kan vara till nytta i ditt fortsatta arbete inom området.

Notera att det finns föreläsare som har ett särskilt intresse för vad vi kan göra för särskilt begåvade inom matematik.

Läs mer om konferensen och anmälan här.

Nytt poddavsnitt om särskilt begåvade yngre barn – samtal med professor Valerie Margrain

Är begåvning verkligen en relevant fråga för förskolan i Sverige? Borde inte barn tillåtas vara barn? Dessa frågor inleder detta poddavsnitt där vi tillsammans med professor Valerie Margrain samtalar kring särskilt begåvade yngre barn, dvs barn upp till åtta års ålder. I avsnittet behandlas även frågor som: Vilka egenskaper och beteenden framträder hos särskilt begåvade barn redan i spädbarnsåldern? Hur kan ett bra samspel mellan föräldrar och förskolepersonal öka möjligheten att upptäcka och stimulera dessa barn? Är det viktigt att bemöta även yngre barns sociala och emotionella behov? Vilka är de yngre barnens främsta behov? Vilka svårigheter och utmaningar finns hemma och i skolan? Om barn redan i förskolan anpassar sig för att passa in i gruppen, vilka risker finns med detta? Hur kan ramverket SPARK hjälpa oss att utvärdera hur väl en verksamhet uppfyller centrala kriterier för att möta de särskilt begåvade barnens behov? Ta del av Valeries målande skildringar av särskilt begåvade barn, samt  perspektiv på en väl fungerande förskole- och skolmiljö för dessa barn. Avsnittets sida finner du här.

Dyslexi+begåvning=sant. Kostnadsfri digital föreläsning 5 oktober

Den 5 oktober 2023 bjuder Riksförbundet för särskild begåvning region öst (RFSB Öst) in till en kostnadsfri föreläsning som uppmärksammar kombinationen mellan dyslexi och särskild begåvning.
Föreläsningen hålls av Tove Eklund, doktorand vid Karlstad universitet i forskarskolan GiftED som utvecklar kunskap om särskild begåvning. Tove är också  legitimerad logoped, lärare, specialpedagog och har en examen i utbildningsledarskap.

Tag möjligheten att få veta mer om detta viktiga ämne! För anmälan (först till kvarn) och mer information klicka här.

Kostnadsfri onlineföreläsning om särskild begåvning: Särskild begåvning i praktik och forskning

Den 18:e oktober erbjuder Folkuniversitetet en kostnadsfri onlineföreläsning om särskild begåvning. Föreläsningen hålls av Caroline Sims, doktorand vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle med inriktning på särskild begåvning.

Caroline har i sin forskning studerat hur begreppet formats utifrån olika idéer om vad som ingår i en sådan typ av begåvning i läroplaner från 1820 och framåt. Hon har även följt ett antal lärare i nutida klassrum som aktivt arbetar med att inkludera alla elever, även de som redan kommit långt i sitt tänkande och lärande.

Föreläsningen kommer att bestå av en redogörelse för Carolines forskningsprojekt och sedan öppna upp för en diskussion om olika frågor som berör ämnet och där deltagarna uppmanas att dela med sig av sina egna erfarenheter, och kanske till och med farhågor.

Föreläsningen sker digitalt via Zoom. För anmälan se eventets hemsida.

 

26 augusti drar Brainpool igång sin verksamhet för hösten

Hösten börjar närma sig och med den kommer spännande aktiviteter för dem som är nyfikna för att lära mer.  Den 26 augusti äger exempelvis Bainpools första ”helghäng” för hösten rum.  Då föreläser bland annat Niklas Engelhardt Örne om fysik och astronomi. Träffen kommer även innehålla tre workshopar: Måleri, schack och AI!
Deltagandet är öppet för ungdomar födda 2007-2010 och kräver anmälan. Läs mer om Brainpool och deras aktiviteter på https://www.brainpoolsweden.com