Fri tillgång till problemlösningskurs i matematik med filmade genomgångar

Henrik Petersson, lektor i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, har skapat ett efterlängtat nätmaterial som är tänkt att vara en resurs för matematikintresserade ungdomar. På sidan finns inte bara matematikproblem utan även filmade genomgångar för eleverna i grundskolans senare år. Läs mer om projektet på Problemnet  och ta gärna del av problemlösningskursen.