Kommunal handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever – Exempel från Karlskrona kommun

Alltfler kommuner formulerar handlingsplaner som inkluderar särskilt begåvade barn och elever. Karlskrona kommun beslutade i mitten av oktober att anta sin första handlingsplan för dessa barn och elever. Som inspiration till andra kommuner publicerar vi den här – Handlingsplan  – barn och elever med särskild begåvning Karlskrona 2022. Notera särskilt den tydliga ansvarsfördelningen mot slutet av planen.