Tjänst om 50-100% utlyses – Intize mentorskap i matematik för särskilt begåvade barn har fått utökat stöd från Allmänna Arvsfonden!

Den ideella föreningen Intize bedriver sedan hösten 2020 med stöd av Allmänna Arvsfonden ett mentorskap i matematik på distans som vänder sig till särskilt begåvade barn i glesbygd.  Intize har för närvarande drygt 30 mentorer som tillsammans träffar över hundra barn varje vecka.

Nu har föreningen fått ett utökat stöd om 1 295 233 kronor för fortsatt utveckling av projektet. Detta för att fler barn ska kunna få möjlighet att träffa likasinnade och utmanas i matematik!

Bland annat letar föreningen just nu efter ytterligare en person som vill jobba 50-100 % för att utveckla mentorskapet. Är du eller någon du känner intresserad av att jobba med att skapa sammanhang för särskilt begåvade barn? Tag då kontakt med Intize. Läs mer här.