Kategoriarkiv: Aktuellt

Nu erbjuder Intize särskilt begåvade elever stöd på distans – anmälan öppen

Den ideella föreningen Intize har sedan 2015 bedrivit ett mentorskapsprogram i matematik för särskilt begåvade barn i Göteborg. Hösten 2020 har de även startat ett program på distans, som vänder sig till särskilt begåvade grundskoleelever i glesbygd. Läs mer och anmäl intresse om att få eller bli mentor här: www.intize.org/sarskild-begavning/

Intize får stöd med 1,5 miljoner för att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan

Den ideella föreningen Intize får stöd med drygt 1,5 miljoner kronor från Arvsfonden för ett projekt som ska möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan

Syftet med projektet är att möta behov hos särskilt begåvade elever i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen i skolan. Genom träffar på distans når projektet ut till barn i hela landet där det kan finnas begränsade möjligheter till nivåanpassad stimulans i skolan och på fritiden. Studenter på högskola och universitet blir mentorer och bidrar till särskilt begåvande elevers utveckling.

– Vi är så glada att Arvsfonden vill stödja vårt projekt, eftersom vi vet att det kommer att göra stor skillnad för de barn och ungdomar som involveras. Vi vet från vår tidigare verksamhet att efterfrågan är stor för att få en matematikmentor men också för att få träffa andra barn med liknande intressen, säger Linda Ekberg, projektledare.

Målgruppen är särskilt begåvade barn i grundskolan, 7 – 15 år. Det finns ingen definitiv definition av denna grupp. Skolverket uppskattar att cirka 5 procent av alla barn är särskilt begåvade. I projektet kommer det inte vara relevant att klassificera barn som särskilt begåvade. Viktigast är att barn, som lätt når kunskapsmålen i skolan och har ett särskilt intresse för matematiken, blir stimulerade och att deras behov blir mötta. I praktiken innebär detta att alla barn som söker sig till projektet får prova att vara med i en grupp, i den mån det finns plats.

– Detta projekt är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn med särskilda behov. Tillsammans får vi nya idéer att växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men ibland saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

 

Intize utmanande påsklovsmatte (3-5 augusti)

Med anledning av utvecklingen av Covid-19 är Intize utmanande påsklovsmatte flyttat till 3-5 augusti.

Intize Utmanande Påsklovsmatte, vid Chalmers Göteborg, vänder sig till barn i mellanstadiet som är särskilt begåvade inom matematik. Under tre dagar kommer de få ägna sig åt utmanande matematik, och även programmering, tillsammans med andra likasinnade barn. Dagarna kommer att ledas av matematikintresserade ungdomar som själva varit involverade i Intize mentorskapsprogram för särskilt begåvade barn. Läs mer här.

Skolverkets rapport om Elever som snabbare når kunskapskraven

Nu har Skolverket givit ut rapporten Elever som snabbare når kunskapskraven. Här kan man bland annat läsa

Skolverkets planerade stödjande insatser för acceleration och berikning

Skolverket avser att ta fram utvecklingsinsatser för att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever, oavsett var i landet de bor, möjlighet att både berikas och accelerera i sitt lärande. Insatserna omfattar både stödinsatser till skolchefer och rektorer och kompetensutvecklingsinsatser för lärare och annan personal. Vid beslut om föreslagna författningsändringar behövs även informationsinsatser till skolchefer och rektorer för att göra förändringarna kända och accepterade. Därtill planeras en översyn av Skolverkets befintliga stödinsatser och stödmaterial.

Ta del av hela rapporten här.

Mattetalanger på matematikbiennalen 2020

I januari deltog Mattetalanger med två bidrag på matematikbiennalen i Växjö. En Föreläsning med rubriken ”Insatser för särskilt matematikbegåvade elever – vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut” och ett Kollegor emellan med rubriken ”Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever” som byggde vidare på den workshop som mattetalanger ansvarade för i mars 2019. Mer om matematikbiennalen se här

Konferens om särskild begåvning – Stockholm 30 januari 2020

Särskilt begåvade elever i grundskolan är titeln på den konferens som går av stapeln den 30 januari i Stockholm. Nedan framgår delar av programmet och mer går att läsa här.

Ur konferensprogrammet:
  • Hur upptäcka de särskilt begåvade eleverna?
  • Kartläggning av elevens kunskapsnivå för att få en tydlig bild av elevens behov av stimulans och stöd
  • Pedagogisk differentiering för att stimulera och utmana elever med särskild begåvning
  • Bemötande och förhållningssätt till barn med särskild begåvning
  • Kollegial handledning för att säkerställa att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
  • Hur skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och vårdnadshavare till barn med särskild begåvning?
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och särskild begåvning – vilka är de och vad behöver de?

Matteklubben i Malmö kör återigen igång 14 januari

Är du sugen på att klura på extra utmaningar i matematik tillsammans med andra ungdomar som älskar matte? Går du i åk 5, 6, 7, 8 eller 9? Då är du himla välkommen Matteklubben på Malmö Borgarskola som kör pass varje tisdag eftermiddag, med start igen tisdagen den 14 januari kl. 15.40-16.40 i sal B210. Kontaktperson är Svetlana Iantchenko, svetlana.iantchenko@malmo.se

Varmt välkomna!