Kategoriarkiv: Aktuellt

Intize utmanande påsklovsmatte (3-5 augusti)

Med anledning av utvecklingen av Covid-19 är Intize utmanande påsklovsmatte flyttat till 3-5 augusti.

Intize Utmanande Påsklovsmatte, vid Chalmers Göteborg, vänder sig till barn i mellanstadiet som är särskilt begåvade inom matematik. Under tre dagar kommer de få ägna sig åt utmanande matematik, och även programmering, tillsammans med andra likasinnade barn. Dagarna kommer att ledas av matematikintresserade ungdomar som själva varit involverade i Intize mentorskapsprogram för särskilt begåvade barn. Läs mer här.

Skolverkets rapport om Elever som snabbare når kunskapskraven

Nu har Skolverket givit ut rapporten Elever som snabbare når kunskapskraven. Här kan man bland annat läsa

Skolverkets planerade stödjande insatser för acceleration och berikning

Skolverket avser att ta fram utvecklingsinsatser för att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever, oavsett var i landet de bor, möjlighet att både berikas och accelerera i sitt lärande. Insatserna omfattar både stödinsatser till skolchefer och rektorer och kompetensutvecklingsinsatser för lärare och annan personal. Vid beslut om föreslagna författningsändringar behövs även informationsinsatser till skolchefer och rektorer för att göra förändringarna kända och accepterade. Därtill planeras en översyn av Skolverkets befintliga stödinsatser och stödmaterial.

Ta del av hela rapporten här.

Mattetalanger på matematikbiennalen 2020

I januari deltog Mattetalanger med två bidrag på matematikbiennalen i Växjö. En Föreläsning med rubriken ”Insatser för särskilt matematikbegåvade elever – vad har hänt hittills och hur ser framtiden ut” och ett Kollegor emellan med rubriken ”Framtidens skola för särskilt matematikbegåvade elever” som byggde vidare på den workshop som mattetalanger ansvarade för i mars 2019. Mer om matematikbiennalen se här

Konferens om särskild begåvning – Stockholm 30 januari 2020

Särskilt begåvade elever i grundskolan är titeln på den konferens som går av stapeln den 30 januari i Stockholm. Nedan framgår delar av programmet och mer går att läsa här.

Ur konferensprogrammet:
  • Hur upptäcka de särskilt begåvade eleverna?
  • Kartläggning av elevens kunskapsnivå för att få en tydlig bild av elevens behov av stimulans och stöd
  • Pedagogisk differentiering för att stimulera och utmana elever med särskild begåvning
  • Bemötande och förhållningssätt till barn med särskild begåvning
  • Kollegial handledning för att säkerställa att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
  • Hur skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och vårdnadshavare till barn med särskild begåvning?
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och särskild begåvning – vilka är de och vad behöver de?

Matteklubben i Malmö kör återigen igång 14 januari

Är du sugen på att klura på extra utmaningar i matematik tillsammans med andra ungdomar som älskar matte? Går du i åk 5, 6, 7, 8 eller 9? Då är du himla välkommen Matteklubben på Malmö Borgarskola som kör pass varje tisdag eftermiddag, med start igen tisdagen den 14 januari kl. 15.40-16.40 i sal B210. Kontaktperson är Svetlana Iantchenko, svetlana.iantchenko@malmo.se

Varmt välkomna!

Norska regeringen uppmanar till bättre anpassning för norska elever med särskild begåvning

Norska regeringen uppmanar skolorna att bättre anpassa sin undervsining till elever med stor potential för lärande.  – Det er rom for å tilpasse undervisningen for at spesielt evnerike elever kan utnytte potensialet sitt i større grad, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Läs mer på regeringens hemsida.

Ta del av hela texten här.

Historiska perspektiv på matematik – fritt tillgänglig

Flera särskilt matematikbegåvade elever fascineras av frågor om matematik och matematisk filosofi. Att få ta del av andras tankar kring dessa områden kan skapa grogrund för många spännande diskussioner.

Det är därmed med glädje vi kan informera om att ni i detta avseende kan ta avstamp i  Anders Tengstrands betraktelser ”Historiska perspektiv på matematik”. På ett ödmjukt sätt bär författaren med oss på sin resa genom matematikhistorien. Ta gärna del av detta gedigna verk av en matematiker som tillägnat matematik- och matematikundervisningen stora delar av sitt liv.

På sidan finns även en artikel om matematik och räkning.