Kategoriarkiv: Aktuellt

Teknikåttan – hög tid att anmäla din klass!

Teknikåttan är en tävling i teknik, naturvetenskap och matematik för årskurs åtta. Teknikåttan vänder sig till skolor i hela landet och anordnas av tio svenska lärosäten. Teknikåttans mål är att eleverna ska få upp ögonen för teknik, naturvetenskap och matematik, skapa intresse och kunskap och samtidigt visa att dessa områden finns i vår omgivning och är viktiga för en hållbar framtid.

Alla tre delarna, teknik, naturvetenskap och matematik är representerade bland frågorna och matematikintresserade elever finner ofta ett intresse även för de övriga områdena.

Teknikåttans frågetävling börjar med en kvaltävling i slutet av januari där alla elever tävlar online var för sig. De bästa klasserna går vidare i regionala tävlingar på närmaste lärosäte och tävlingen avslutas i maj med en riksfinal där klasser från hela landet möts. Till både regional- och rikstävlingar bjuds hela klassen in och bjuds på eventuellt boende och resa.

Teknikåttan ordnar även tävlingen Klassuppgiften, där eleverna får arbeta mer med praktiska moment. Båda tävlingarna är fristående.

Just nu är det hög tid att anmäla din klass till kvaltävlingen!

Gratis online-föreläsning om Högbegåvade barn 27 april

Under senare år har de elever som har lätt för sig i skolan fått ökad uppmärksamhet. Samtidigt finns fortfarande stora brister i kunskap om hur dessa elevers behov bäst tillgodoses. Bristande anpassning och förståelse kan påverka barnens självbild och mående. Johanna Stålnacke ger i sin föreläsning med titeln ”Högbegåvade barn – skolgång, mående och anpassning” en kortare översikt över hur barn med hög begåvning klarar skolan och vad vi vet om sambandet mellan hög begåvning, mående och social anpassning.

Johanna Stålnacke är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och fil. dr. i psykologi. Hon arbetar som universitetslektor på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och forskar på barns utveckling av självreglering och socioemotionell kompetens. Hon har arbetat kliniskt inom den specialiserade barnpsykiatrin. Johanna är en av författarna till Skolverkets kunskapsstöd för särskilt begåvade elever.

Föreläsningen är en gratis online-föreläsning som ges via Folkuniversitetet. Ni hittar vägen till bokningen av passet här.

Nytt poddavsnitt om 2E – samtal med Pia Rehn

I poddavsnitt 10 lyfter vi utmaningar med och möjligheter för de särskilt begåvade elever som är twice exceptional (2E), dvs de elever som är särskilt begåvade och samtidigt har en eller flera funktionsnedsättningar. Med oss för att samtala om detta har vi Pia Rehn,  specialpedagog vid utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.  Pia har många strängar på sin lyra och har bland annat jobbat som lärare, lärarutbildare och talesperson för särskilt begåvade elever vid SPSM. Pia är också författare.

Samtalet utgår ifrån Pias egen bok ”När det enkla ändå blir svårt: särskilt begåvade elever med adhd och autism”. Pia beskriver inledningsvis vad 2E innebär,  hur kan man upptäcka/missa att en elev med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)är  särskilt begåvad, samt hur kan man upptäcka/missa att en särskilt begåvad elev har en NPF. Därefter går vi in på särskilda utmaningar som följer i spåren av att vara 2E.  Vi kommer in på att det i individer med 2E kan uppstå en konflikt mellan vad man kan förstå och vad man klarar av, utmaningen med de känslostormar som kan uppstå inom en 2E-individ och att möjligheten att hantera dessa kan vara mycket utmanande för individen själv. Därefter diskuterar vi hur man inom skolan kan arbeta för att stödja utvecklingen av 2E-elever. Avslutningsvis delar Pia generös med sig av sina personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med 2E.

Länken till poddavsnittet hittar du här eller där poddar finns.

Inspektionspodden lanserad

I mitten av december lanserade Skolinspektionen sin nya podd ”Inspektionspodden”. Ett av de avsnitt som publicerades i första omgången handlar om elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling och samtalet tar utgångspunkt i Skolinspektionens granskningar på samma tema.

Alla elever har rätt att utvecklas så långt möjligt. Hur fungerar skolan för de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling? Kan man ställa elevers behov mot varandra, de som ligger långt fram och de som inte når målen? Och vad händer med elever som saknar stimulans i skolan? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling.

Medverkar i podden gör Eva Pettersson, forskare och prorektor vid Blekinge tekniska högskola, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Ulrika Rosengren, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Lugnets skola – ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever

Allt fler kommuner formulerar handlingsplaner och genomför förändringar i sin organisation för att finna vägar att stödja utvecklingen av särskilt begåvade elever. Som ett led i implementeringen av Stockholms stads handlingsplan har Lugnets skola i Hammarby sjöstad blivit ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever. Skolan erbjuder extralektioner i bild och har speciella undervisningsgrupper i engelska, svenska och matematik. Läs mer om skolan och vikten av tidigt stöd för särskilt begåvade elever i Pedagog Stockholm.

Ny rapport från Skolinspektionen

Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus på elever i årskurs 4, ska behålla sitt intresse för skolarbetet och ges möjlighet att nå längre.

Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, men elever som har lätt för att lära får ofta inte tillräckligt med stimulans och utmaningar av skolan för att komma längre i sitt kunnande.

Skolinspektionens nya granskning visar att hela 24 av 29 av de granskade skolorna behöver utveckla sin undervisning för att säkerställa att dessa elever får en utbildning som ger dem möjlighet att stimuleras och nå en kunskapsmässig utveckling utifrån deras förutsättningar. Granskningen har fokuserat både på lärarnas arbete och i vilken mån skolans ledning stödjer en undervisning som stimulerar dessa elever.

– Om skolan inte lyckas främja elevernas lust att lära i de tidigare årskurserna kan följderna bli stora. En understimulerad elev riskerar att bli störande i klassrummet. Bristande stimulans kan också leda till passivitet hos elever, vilket i förlängningen kan leda till att elever misslyckas i skolan, säger Ulrika Rosengren utredare på Skolinspektionen

Denna granskning visar på flera gemensamma drag med den granskning som Skolinspektionen gjorde av undervisningen för högpresterande elever i gymnasieskolan år 2018. ”Utmanande undervisning för högpresterande elever – Kvalitetsgranskning på gymnasieskolans naturvetenskapliga program” 

I båda granskningarna framkommer att även om enskilda lärare lyckas väl i sitt arbete i klassrummet stöder skolans övergripande organisation i låg grad lärarnas strävan att ge stimulans och utmaningar till dessa elever. Då finns det risk att eleverna utelämnas till enskilda lärares kompetens och engagemang. Det framgår även från båda granskningarna att dessa elever sällan synliggörs i skolans resultatuppföljningar.

Kommunal handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever – Exempel från Karlskrona kommun

Alltfler kommuner formulerar handlingsplaner som inkluderar särskilt begåvade barn och elever. Karlskrona kommun beslutade i mitten av oktober att anta sin första handlingsplan för dessa barn och elever. Som inspiration till andra kommuner publicerar vi den här – Handlingsplan  – barn och elever med särskild begåvning Karlskrona 2022. Notera särskilt den tydliga ansvarsfördelningen mot slutet av planen.

Nytt poddavsnitt om fördjupningsgrupper i matematik

I det nionde poddavsnittet går vi mer praktiknära och samtalar om vilka möjligheter som finns att arbeta med fördjupningsgrupper, i skolan regi och nära integrerat med ordinarie skolverksamhet, för att stimulera och utmana högpresterande och särskilt begåvade matematikelever. Vi har nöjet att diskutera detta med Cecilia Eriksson, speciallärare i matematik i årskurs 4–6 samt forskarstuderande vid Uppsala universitet inom naturvetenskapens didaktik. Detta och alla andra poddavsnitt finner ni där poddar finns eller via denna sida.