Ny doktorsavhandling inom ”gifted education”

Det är med glädje vi kan meddela att det nu skrivits ännu en doktorsavhandling som berör särskilt begåvade elever i matematik. Den 10 november försvarar Elisabet Mellroth sitt arbete Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom på Karlstads universitet. Redan nu kan du ta del av avhandlingen här.