Gymnasieelev? Var med och lös aktuella problemställningar i industrin!

Den första november arrangerar Karlstad univeristet en dag (MIMM-dagen) där, gymnasieelever inbjuds att tillsammans med studenter, doktorander och annan universitetspersonal lösa två aktuella problem från två industrinföretag. Deltagarna kommer att delas in i olika grupper bestående av seniora forskare, doktorander, studenter och gymnasieelever. Tillsammans arbetar ni fram olika idéer om hur de två problemen skulle kunna hanteras eller lösas. Visst låter det spännande! Notera att arbetet sker på engelska. Sista anmälningsdagen är 20:e oktober.  Läs mer om dagen och anmälan här.