Alla inlägg av Linda Mattsson

Mattekollo

Den 3:e-13:e augusti har elever i åk 6-7 möjlighet att delta i ett Mattekollo på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Elever från hela Sverige är välkomna att delta i detta dagläger! Mattekollo riktar sig till elever som  vill lära sig mer matte än den som ingår i skolan, på ett djupare plan och dessutom tillsammans med andra! Lägret varierar utmanande matematiklektioner, matematiklekar med sociala aktiviteter och självständigt arbete. Sista dagen för inlämning av det skriftiga anmälningsprovet är 2:a juni. Läs mer här.

WCGTC World Conference och Nordisk Talangkonferens

Till sommaren bjuder Danmark på två konferenser med inriktning på talangfulla inivider. Den 10-14 augusti kan ni besöka WCGTC World Conference i Odense och den 14-15 augusti kan ni delta i den Nordiska Talangkonferensen i Sorö. Det går att delta enstaka dagar på världskonferensen. Torsdagen den 13:e augusti har världskonferensen en didaktisk inriktning. Den nordiska konferensen genomsyras av att förbättra skolpraktiken för talangfulla elever. Det innebär att det på tre dagar går att ta del av flera praktiknära teman genom att besöka två olika konferenser.

Skolverksamheter riktade mot särskilt begåvade matematikelever

En av de nationellt etablerade verksamheterna för särskilt begåvade matematikelever är spetsutbildningarna. Dessa utbildningar finns för såväl grundskolans senare år, 15 st, som för gymnasiet, 4 st. Här erbjuds eleverna fördjupning och breddning inom matematik. Eleverna får även möjlighet att accelerera sin studier, dvs grundskoleleverna kan läsa gymnasiala matematikkurser och gymnasieeleverna kan läsa universitetskurser i matematik.

Även andra skolor gör särskilda matematiksatsningar. Exempelvis erbjuder:

Malmö Borgarskola fördjupad, breddad och accelererad matematikundervisning för såväl kommunens grundskolelever som skolans gymnasielever.