Kategoriarkiv: Aktuellt

Mattekollo 2016 för särskilt begåvade elever i åk 6-8

Mattekollo 2016 är ett 10 dagar långt matematik och programmeringsläger för motiverade och särskilt begåvade ungdomar i årskurs 6 – 8. På lägret får ungdomarna möta områden såsom tex kombinatorik, grafteori, talteori, robotik och algoritmik. För att säkerställa att deltagarna kan tillgodogöra sig innehållet på ett meningsfullt sätt kommer alla som ansöker behöva göra ett intagningsprov. Provet publiceras 15:e april. Lägret äger rum 2-12 augusti på Lillerusgymnasiet utanför Karlstad.

Ledare på lägret är bland annat Valentina Chapovalova, Fredik Cumlin och Fredrik Löfgren alla kända från STV´s Genikampen.
Läs mer här.

Anmälan till Pythagoras Quest

Pythagoras Quest är en lagtävling i matematik med syfte att främja svenska ungdomars utveckling av matematiska färdigheter och logiskt tänkande. Alla skolor kan delta i en kvaltävling. Därefter sker distriktsfinaler på 16 platser i Sverige. Segrande lag i distriktstävlingarna går till riksfinalen i Malmö. Mer info finns nedan samt på tävlingens hemsida.

Anmäler din klass gör du på följande länk.

Kvaltävling
Individuella kvalificeringsprov (1 timme utan miniräknare) genomförs ute på respektive högstadieskola vid ett tillfälle under vecka 4. Alla elever kan vara med i denna kvaltävling. Prov samt rättningsmall skickas ut till de deltagande skolornas ansvariga matematiklärare senast onsdag i vecka 3. Provet består av flervalsfrågor som gör rättningen enklare. Skolans lag består av de tre bästa elevernas resultat (och eventuellt de tre följande).

Distriktsfinal och Riksfinal 2016
Efter genomfört kvalificeringsprov sker rättning på respektive högstadieskola. Resultatet lämnas in via ett särskilt webbformulär senast vecka 4. Arrangören samlar in resultat centralt och kallar sedan distriktsansvariga till distriktsfinal.

Distriktsfinalen 2016 äger rum onsdagen den 9:e mars på arrangerande gymnasieskola/skola.

Riksfinalen 2016 äger rum den 27:e maj på Malmö Borgarskola, Malmö.

Att arbeta med särskilt begåvade elever (Skolverkets stödmaterial)

Äntligen har stödmaterialet, ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”, för grund- och gymnasieskolans arbete med särskilt begåvade elever publicerats.  Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör.

Den andra delen ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.

 

 

 

Fristående kurs ”Stöd och utveckling av matematisk förmåga”

Vårterminen närmar sig och det är nu dags att söka fristående kurser vid högskolor och universitet. Vid Linnéuniversitetet erbjuds distanskursen ”Stöd och utveckling av matematisk förmåga” 1MD372 där syftet är att ge insikter i hur man i en sammanhållen klass kan arbeta med elever med särskild förmåga och fallenhet för matematik. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper i matematik. Kursen riktar sig till lärare som undervisar inom förskola, grundskola och gymnasium. För mer information och anmälan se Linnéuniversitetets hemsida.