Kategoriarkiv: Okategoriserade

Att arbeta med särskilt begåvade elever (Skolverkets stödmaterial)

Äntligen har stödmaterialet, ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”, för grund- och gymnasieskolans arbete med särskilt begåvade elever publicerats.  Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör.

Den andra delen ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.

 

 

 

WCGTC World Conference och Nordisk Talangkonferens

Till sommaren bjuder Danmark på två konferenser med inriktning på talangfulla inivider. Den 10-14 augusti kan ni besöka WCGTC World Conference i Odense och den 14-15 augusti kan ni delta i den Nordiska Talangkonferensen i Sorö. Det går att delta enstaka dagar på världskonferensen. Torsdagen den 13:e augusti har världskonferensen en didaktisk inriktning. Den nordiska konferensen genomsyras av att förbättra skolpraktiken för talangfulla elever. Det innebär att det på tre dagar går att ta del av flera praktiknära teman genom att besöka två olika konferenser.