Kostnadsfri fortbildningsdag om särskild begåvning 25 mars i Stockholm

Är du nyfiken på att arbeta med elever som lätt når skolans kunskapsmål? Kanske vet du inte så mycket om särskild begåvning? Om svaret är ja borde du komma till Intize fortbildningsdag!

Intize – som bland annat erbjuder det uppskattade mentorsprogrammet för särskilt matematikbegåvade elever –  inbjuder dig som är verksam inom skolan till en kostnadsfri fortbildningsdag med fokus på att utveckla och underlätta arbetet kring de elever som lätt når skolans kunskapsmål. Under dagen diskuteras särskild begåvning i allmänhet – det är alltså inte enbart fokus på särskild matematisk begåvning.

Fortbildningsdagen äger rum den 25:e mars i Stockholm, och evenemanget är en heldagskonferens där även mat och fika ingår.

Det är begränsat med platser så det är först till kvarn som gäller.

Läs mer om dagen och anmälan här.