Kostnadsfri onlineföreläsning om särskild begåvning: Särskild begåvning i praktik och forskning

Den 18:e oktober erbjuder Folkuniversitetet en kostnadsfri onlineföreläsning om särskild begåvning. Föreläsningen hålls av Caroline Sims, doktorand vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle med inriktning på särskild begåvning.

Caroline har i sin forskning studerat hur begreppet formats utifrån olika idéer om vad som ingår i en sådan typ av begåvning i läroplaner från 1820 och framåt. Hon har även följt ett antal lärare i nutida klassrum som aktivt arbetar med att inkludera alla elever, även de som redan kommit långt i sitt tänkande och lärande.

Föreläsningen kommer att bestå av en redogörelse för Carolines forskningsprojekt och sedan öppna upp för en diskussion om olika frågor som berör ämnet och där deltagarna uppmanas att dela med sig av sina egna erfarenheter, och kanske till och med farhågor.

Föreläsningen sker digitalt via Zoom. För anmälan se eventets hemsida.