Lugnets skola – ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever

Allt fler kommuner formulerar handlingsplaner och genomför förändringar i sin organisation för att finna vägar att stödja utvecklingen av särskilt begåvade elever. Som ett led i implementeringen av Stockholms stads handlingsplan har Lugnets skola i Hammarby sjöstad blivit ett kompetensnav för lärande om särskilt begåvade elever. Skolan erbjuder extralektioner i bild och har speciella undervisningsgrupper i engelska, svenska och matematik. Läs mer om skolan och vikten av tidigt stöd för särskilt begåvade elever i Pedagog Stockholm.