Nytt poddavsnitt om 2E – samtal med Pia Rehn

I poddavsnitt 10 lyfter vi utmaningar med och möjligheter för de särskilt begåvade elever som är twice exceptional (2E), dvs de elever som är särskilt begåvade och samtidigt har en eller flera funktionsnedsättningar. Med oss för att samtala om detta har vi Pia Rehn,  specialpedagog vid utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun.  Pia har många strängar på sin lyra och har bland annat jobbat som lärare, lärarutbildare och talesperson för särskilt begåvade elever vid SPSM. Pia är också författare.

Samtalet utgår ifrån Pias egen bok ”När det enkla ändå blir svårt: särskilt begåvade elever med adhd och autism”. Pia beskriver inledningsvis vad 2E innebär,  hur kan man upptäcka/missa att en elev med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)är  särskilt begåvad, samt hur kan man upptäcka/missa att en särskilt begåvad elev har en NPF. Därefter går vi in på särskilda utmaningar som följer i spåren av att vara 2E.  Vi kommer in på att det i individer med 2E kan uppstå en konflikt mellan vad man kan förstå och vad man klarar av, utmaningen med de känslostormar som kan uppstå inom en 2E-individ och att möjligheten att hantera dessa kan vara mycket utmanande för individen själv. Därefter diskuterar vi hur man inom skolan kan arbeta för att stödja utvecklingen av 2E-elever. Avslutningsvis delar Pia generös med sig av sina personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med 2E.

Länken till poddavsnittet hittar du här eller där poddar finns.