Gratis online-föreläsning om Högbegåvade barn 27 april

Under senare år har de elever som har lätt för sig i skolan fått ökad uppmärksamhet. Samtidigt finns fortfarande stora brister i kunskap om hur dessa elevers behov bäst tillgodoses. Bristande anpassning och förståelse kan påverka barnens självbild och mående. Johanna Stålnacke ger i sin föreläsning med titeln ”Högbegåvade barn – skolgång, mående och anpassning” en kortare översikt över hur barn med hög begåvning klarar skolan och vad vi vet om sambandet mellan hög begåvning, mående och social anpassning.

Johanna Stålnacke är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och fil. dr. i psykologi. Hon arbetar som universitetslektor på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och forskar på barns utveckling av självreglering och socioemotionell kompetens. Hon har arbetat kliniskt inom den specialiserade barnpsykiatrin. Johanna är en av författarna till Skolverkets kunskapsstöd för särskilt begåvade elever.

Föreläsningen är en gratis online-föreläsning som ges via Folkuniversitetet. Ni hittar vägen till bokningen av passet här.