Nytt poddavsnitt om särskilt begåvade yngre barn – samtal med professor Valerie Margrain

Är begåvning verkligen en relevant fråga för förskolan i Sverige? Borde inte barn tillåtas vara barn? Dessa frågor inleder detta poddavsnitt där vi tillsammans med professor Valerie Margrain samtalar kring särskilt begåvade yngre barn, dvs barn upp till åtta års ålder. I avsnittet behandlas även frågor som: Vilka egenskaper och beteenden framträder hos särskilt begåvade barn redan i spädbarnsåldern? Hur kan ett bra samspel mellan föräldrar och förskolepersonal öka möjligheten att upptäcka och stimulera dessa barn? Är det viktigt att bemöta även yngre barns sociala och emotionella behov? Vilka är de yngre barnens främsta behov? Vilka svårigheter och utmaningar finns hemma och i skolan? Om barn redan i förskolan anpassar sig för att passa in i gruppen, vilka risker finns med detta? Hur kan ramverket SPARK hjälpa oss att utvärdera hur väl en verksamhet uppfyller centrala kriterier för att möta de särskilt begåvade barnens behov? Ta del av Valeries målande skildringar av särskilt begåvade barn, samt  perspektiv på en väl fungerande förskole- och skolmiljö för dessa barn. Avsnittets sida finner du här.