Ytterligare en kommun med riktlinjer för arbetet med särskilt begåvade elever

Allt fler kommuner inser vikten av att bemöta särskilt begåvade elevers behov i skolan.  En av dessa kommuner är Smedjebacken. I inslag från SVT Dalarna får vi ta del av en elevs – Maja Hööks –  respektive en specialpedagogs – Jörgen Hellmans – tankar kring kommunens nya satsning. Vidare fångar ett tredje klipp en psykologs – Anita Kullanders – ord om vad särskilt begåvad innebär.

Varför inte uppmuntra din hemkommun att arbeta för ett gott bemötande för särskilt begåvade elever i skolan? På Mattetalangers litteratursidor hittar du länkar och referenser till en mängd olika källor – vart och ett med sitt perspektiv på särskild begåvning och hur vi kan arbeta för att förbättra deras skolsituation. Läs och låt dig inspireras. En av de relativt nya texterna om särskild begåvning är Begåvning och samhälle i paradoxernas samtid, av Roland Persson.